måndag, oktober 12, 2009

Ett bättre svar på Danielsson

Anna Petersson har i Staffan Danielssons bloggkommentar skrivit ett något bättre svar än vad jag gjorde. Lägger upp det nedan.

Hej Staffan!

Du kritiserar debattartikeln på DN som bland andra jag signerat. Du skriver "Sista meningen i citatet är ju oerhört långtgående.., liksom att FRA kan registrera alla medborgares sociala nätverk."

Det var ju oerhört glädjande att du inser att det skulle vara allvarligt om FRA kan utläsa en enskild människas sociala nätverk.

Genom att applicera statistiska metoder på sina gigantiska mängder trafikdata ska FRA avgöra om en människa kan vara terrorist, är inblandad i yttre hot, är utsänd av främmande makt etc. Problemet är att samma statistik och samma databas även indikerar alla andra avsikter, förhoppningar, intressen och egenskaper som en människa kan ha,såsom exempelvis religösa och politiska åsikter, sexuella läggningar etc.

Därför är det av oerhörd vikt att FRA inte får tillgång till stora mängder trafikdata. Som du vet är FRA:s tillgång till trafikdata inte begränsad på något sätt, det kallas "att följa signalmiljön" och innebär att med statistiska metoder ur trafikdata ta reda på vilka trafikmönster som kan knytas till vilka typer av människor.

Nu vet du:

Stora mängder trafikdata + statistik = kartläggning av egenskaper, sociala nätverk mm.

Det är tyvärr inte så att det på något sätt är olika sorters statistik som behövs i de olika fallen. För att ta reda på någons politiska åsikter när man sitter med en gigantisk trafikdatabas räcker det typiskt att skriva ett kommando vid prompten och vänta en millisekund. Så effektiv kan man göra statistiken med hjälp av stora datorer.

Anna Petersson
Civilingenjör och Teknologie licentiat i matematik
För att inskärpa allvaret väljer jag att avsluta med ett citat från en intervju om FRA med Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys. (SVT 14 september 2008)

Man skulle kunna åstadkomma en helvetisk övervakning, långt värre än vad Stasi kunde göra.

7 kommentarer:

Hans J sa...

Alltså:
1. FRA spanar "mot allvarliga säkerhetshot"
2. FRA får in allt möjligt förutom information om dessa "allvarliga säkerhetshot"
3. Allt detta enligt (1) och (2) lagras
4. FRA får uttryckligen överföra *obearbetad* information enligt (1) och (2). FRA behöver göra detta.

Slutsats:
FRA kan och kommer att leverera även personlig information från och om svenska medborgare till andra stater.

Anonym sa...

Bra inlägg av Anna! /Anders

José sa...

Finns det något sätt på vilket FRA kan lösa sin uppgift att hantera yttre hot på ett rimligt efektivt sätt, utan att dessa risker uppstår?

Om inte, då är frågan enkel. Då handlar det bara om att väga av om risken för integriteten i Sverige är ett större problem än om Sverige tappar FRA:s förmåga.

Jag är inte övertygad, men givet att det inte finns något skydd för svenskar mot kartläggning som genomförs av någon annan stats underrättelsemyndighet så ser jag egentligen inte att FRA tillför någon ytterligare risk för integritetskränkning som inte redan finns där.

Min slutsats är att FRA bör få effektiva verktyg och att någon bör hålla koll på att de inte agerar för några ändamål som de inte ska - om inte någon kan presentera bättre argument än de vi nu hört hundratals gånger.

Mark Klamberg sa...

José,
Jag anser att man först borde pröva det sätt som Birgitta Ohlsson och Camilla Lindberg föreslog i en debattartikel förra sommaren.

Sjöholm sa...

En annan komplikation är att det i dagsläget inte verkar att finnas några begränsningar vad avser omfattning eller syfte när FRA sammarbetar med "främmande makt".

Detta kan medföra men för Svenska medborgare vars kommunikation har registrerats och trafikdata har överlämnats till t.ex USA.

Ifall artikel 17 i "Odenbergs avtal" är tillämpligt på FRA's utländska sammarbeten, så tror jag inte att FRA (eller någon annan Svensk instans) har någon som helst kontroll över vad informationen kommer att användas till så snart den är "utlämnad".

ARTICLE 17
Third Party Sales and Transfers
2. For the purposes of this Article States, Territories, Protectorates and other domestic government entities are not considered to be Third Parties.


Nedan ett exempel på en lindrig överreaktion från USA's sida, kanske SAS borde begära att få ingå i remissinstanserna;)

Air France jet diverts after being told to stay clear of US airspace
http://www.gadling.com/2009/04/26/air-france-jet-diverts-after-being-told-to-stay-clear-of-us-airs/

Anonym sa...

Man kan utläsa vad som helst i någonting taget ur kontext ... uppenbarligen.


Klippa och klistra, klistra och klippa ...

Kallas inte det för (demagogisk) propaganda, egentligen?

Om inte NSA gör, eller klarar av att göra,, så lär sannolikheten för att FRA gör, eller klarar av att göra, vara ännu mindre. ;-)


//ST

Mark Klamberg sa...

ST,
Jag antar att du syftar på Agrells citat. Du få gärna resonera om i vilken kontext du betraktar citatet.