torsdag, augusti 16, 2012

Stormning av Ecuadors ambassad

Idag medverkade jag i TV4 nyhetsmorgon om Ecuadors förestående beslut huruvida Assange ska få diplomatisk asyl. Jag blev kontaktad igår och under natten framkom det att Storbritannien skickat ett brev där man hotade att storma Ecuadors ambassad. Nedan finner du intervjun samt några rader där jag utvecklar mina tankar.
  Julian%20Assanges%20chanser%20att%20fly%20fr%C3%A5n%20Storbritannien
Enligt flera olika medier så hotar Storbritannien att storma Ecuadors ambassad i London för att kunna hämta ut Julian Assange. Uppgifterna kommer först från Ecaudor som mottagit ett brev med detta budskap från Storbritannien. Enligt SvD bekräftar en talesman för brittiska UD att Storbritannien förbehåller sig rätten att storma Ecuadors ambassad för att hämta ut Assange. Enligt brittisk lag kan brittiska myndigheter med en veckas varsel ta sig in i lokalerna. Ambassaden kommer då inte längre att ha diplomatiskt skydd.

Diplomatisk immunitet och skydd från ambassader följer av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Den vilar på principen om ömsesidighet som innebär att den både den sändande staten (Ecuador) och  den mottagande staten (Storbritannien) kan efter eget behag säga upp de diplomatiska förbindelserna. Att säga upp de diplomatiska förbindelserna kan förvisso betraktas som en ovänlig handling men det finns på inga sätt en folkrättslig skyldighet att upprättahålla sådana förbindelser. I artikel 9 av nämnda konvention kan vi läsa följande.
Den mottagande staten äger när som helst och utan att redovisa skälen för sitt beslut underrätta den sändande staten om att beskningschefen eller medlem av beskickningens diplomatiska personal är persona non grata eller att annan beskickningsmedlem är icke önskvärd.
Innebär det att Storbritannien kan förklara Ecuadors diplomatiska personal för persona non garata och därefter storma ambassaden? I artikel 45 av samma konvention står följande.
Om de diplomatiska förbindelserna mellan två stater avbrytas eller om beskickning återkallas slutgiltigt eller tills vidare
a) åligger det den mottagande staten, även i händelse av väpnad konflikt, att respektera och skydda beskickningslokalerna jämte därtill hörande egendom och arkiv,
b) äger den sändande staten anförtro vården av beskickningslokalerna jämte därtill hörande egendom och arkiv åt tredje stat, som godtas av den mottagande staten,
c) äger den sändande staten anförtro tillvaratagandet av sina intressen och skyddet av sina medborgare åt tredje stat, som godtages av den mottagande staten.
Artikel 45 framstår som tydlig - även om de diplomatiska förbindelseran avbryts så är Ecuadors ambassadbyggnad skyddad. Det intressanta är att Storbritannien har en nationell lag från 1987 som ger den brittiska utrikesministern rätt att samtycka till att ge skydd åt en diplomatisk beskickning men också ger utrikesministern rätt att återkalla detta skydd. Det är på grundval av paragraf 1(3) i denna lag som Storbritannien anser sig ha rätt att återkalla skyddet för Ecuadors ambassad. Det är dock inte helt enkelt. En sådan tolkning kan strida mot Wienkonventionen men även mot andra bestämmelser i 1987 års lag. Enligt paragraf 1(4) i denna lag kan utrikesministern endast återkalla skyddet för en diplomatisk beskning om det är förenligt med folkrätten, vilket inluderar Wienkonventionen. Vidare finns det i den brittiska lagen en hänvisning till artikel 45 av Wienkonventionen. Den brittiska juristen Carl Gardner kommenterar saken på sin blogg.

Uppdatering. Efter att ha diskuterat saken med min kollega Pål Wrange så blir min slutsats att Storbritannien möjligen kan ha rätt att även återkalla skyddet för en ambassad om man ger den sändande staten skäligt rådrum att avveckla ambassaden. Även om återkallande av en ambassads skydd i vissa fall kan vara förenligt med folkrätten så kan det likväl vara en orimlig åtgärd i det nu aktuella fallet. Möjligheten att återkalla skyddet för en ambassad som ges i den brittiska lagstiftningen från 1987 tar sikte på situationer där någon inifrån en ambassad utför en terrorhandling eller liknande handling vilket inte är aktuellt nu. Se gärna nedanstående video som beskriver nedskjutningen 1984 av Yvonne Fletcher, en brittisk polis, där skottet kom inifrån den libyiska ambassaden i London. Lagstiftningen från 1987 var ett svar på nedskjutningen av Yvonne Fletcher.

En stormning vore olämplig eftersom Storbritannien riskerar att försätta sina egna diplomater och ambassader i en riskabel situation då andra stater i framtiden kan vidta motsvarande åtgärd. Se vad Storbritanniens fd ambassadör (2004-2008) till Ryssland säger i The Telegraph.

Här finns Storbritanniens brev tillgängligt. Läs även vad Roger O'Keefe skriver.

3 kommentarer:

 1. Anonym11:56 fm

  Julian Assange jublar

  http://2000aldrig.se/2012/08/16/julian-assange-jublar/

  SvaraRadera
 2. Anonym1:41 em

  Ecuador kan efter asyl ge Assange ett diplomatpass som de återkallar efter resan till Ecuador.

  SvaraRadera
 3. Johanna10:34 fm

  Två frågor, som kanske hänger ihop:

  1 Hur länge är arresteringsordern giltig?

  2 När måste den svenska åklagaren lägga ned förundersökningen (även om inga ytterligare förhör hållits)?

  SvaraRadera