söndag, april 14, 2019

Intervju: Regeringen gömmer sig bakom juridiken

Jag har medverkat i SVT intervju "Regeringen gömmer sig bakom juridiken", 14 April 2019

Interview: Members of the UK parliament urge the extradition of Assange to Sweden


I contributed to BBC World Service (Radio) on the story "Members of the UK parliament urge the extradition of Assange to Sweden", listen at 12m30s.

torsdag, april 11, 2019

Intervju: Åklagare kan återuppta våldtäktsutredningen mot Assange

Jag har medverkat i intervju i Metro "Åklagare kan återuppta våldtäktsutredningen mot Assange", 11 April 2019.

Intervju: Assange kan utlämnas till USA före Sverige

Jag har medverkat i intervju i SvD "Assange kan utlämnas till USA före Sverige", 11 April 2019

Intervju: Regeringen avvaktat om barnen i Syrien 11 april 2019

Jag har medverkat i SVT Aktuellt, intervju "Regeringen avvaktat om barnen i Syrien" 11 april 2019.

tisdag, mars 12, 2019

Debattartikel: Vem ska straffa IS-förbrytarna?

Jag har skrivit artikel hos Sydsvenskan Kultur  "Vem ska straffa IS-förbrytarna?", 12 mars 2019. Texten återfinns nedan.


Vem ska straffa IS-förbrytarna?
Gärna internationell lagföring – men i första hand ska åtal ske nationellt

Mot bakgrund av de fruktansvärda brott som har begåtts i Syrien och Irak har det under flera år väckts krav på att en internationell tribunal eller domstol ska ta sig an brotten.


Internationella brottmålsdomstolar kan fylla flera viktiga funktioner och vara nödvändiga, samtidigt är de väldigt dyra och relativt ineffektiva jämfört med nationella domstolar. Internationella domstolar förfogar inte heller över något eget territorium eller fängelser. Nederländerna, som är säte för flera av dessa domstolar, har varken vilja eller skyldighet att vara avstjälpningsplats för dömda personer. Det innebär att personer som döms vid dessa domstolar måste avtjäna sina straff i länder som frivilligt går med på att ta emot dem.

Det enda land som de har en ovillkorlig rätt att återvända till är landet där de är medborgare. Skapandet av en internationell tribunal löser inte problemet var IS-förbrytare ska avtjäna sina straff eller var de ska leva efter avtjänat straff, vilket är den stora huvudvärken för europeiska makthavare.


Det kan likväl finnas skäl för en tribunal tar sig an Islamiska statens brott i Irak och Syrien, det skulle innebära att ett erkännande gentemot offren att detta var en av vår tids värsta brott. Det största hindret är dock att varken Irak eller Syrien är anslutna till stadgan för Internationella Brottmålsdomstolen (ICC). Säkerhetsrådet kan förvisso utöka ICCs behörighet till att även omfatta Syrien och Irak men Kina och Ryssland har 2014 genom veto förhindrat detta. Svenska regeringen har pekat på FN-tribunalerna för fd Jugoslavien (ICTY) och Rwanda (ICTR) som modeller, men dessa är skapade av FNs säkerhetsråd och således så utgör Kinas och Rysslands veto även hinder mot en sådan lösning.


Internationell samverkan är likväl möjlig, europeiska länder kan samordna sina utredningsresurser genom organ som Europol, Eurojust eller genom direkt samverkan mellan deras respektive nationella utredningsmyndigheter. Sverige och andra europeiska länder kan utöver att lagföra brottslingar i sina egna, nationella domstolar ge stöd till lagföring i den berörda regionen.  Istället för att peka på ICTY, ICTR och ICC så kan specialtribunalen för Sierra Leone och Kambodjarättegångarna tjäna som inspiration. De vilade på avtal mellan FN och de berörda länderna. I bosniska domstolar har utländska domare tjänstgjort vid krigsförbrytarrättegångar. EU har finansierat och bemannat en specialdomstol för Kosovo, rättegångarna genomförs i Haag men domstolen är grundad på lag antagen i Kosovo. Afrikanska unionen har genom avtal med Senegal upprättat domstol för brott begångna i Chad. Exemplen Sierra Leone, Kambodja, Bosnien, Kosovo och Chad är i högre grad knutna till respektive lands befintliga lagstiftning och myndigheter, de kan vara bättre modeller för hur IS-förbrytare ska lagföras än krav på en ny internationell tribunal. Sverige skulle kunna ge stöd i form av ekonomiska resurser och expertis för att säkra rättssäkerhet i rättegångar som genomföras nationellt, exempelvis i Irak. Det är svårare att se hur det skulle kunna ske i förhållande till Syrien eftersom regimen är en av de största förövarna i den aktuella konflikten. Regimen visar varken vilja att stå till svars för sina handlingar eller upprätthålla rättssäkerhet.


Bland oss som är verksamma inom området – akademiker och yrkesverksamma – råder enighet om att framtiden för bekämpandet av internationella brott ligger hos nationella brottsbekämpande myndigheter och domstolar.


Mark Klamberg
Docent och lektor i folkrätt, Stockholms universitet
Research fellow, University of Oxford 2018-2019

lördag, mars 09, 2019

torsdag, mars 07, 2019

Intervju: Tribunal är inget magiskt trollspö

Jag har medverkat i intervju SvD/TT: "Tribunal är inget magiskt trollspö", 7 mars 2019torsdag, februari 21, 2019

Intervju: Återvändande extremister svår fråga

Jag har medverkat i SR P1 morgon om "Återvändande extremister svår fråga", 21 februari 2019måndag, februari 18, 2019

Intervju: Politiskt svårt bistå IS-svenskar

Jag har medverkat i intervju TT/Sydsvenskan "Politiskt svårt bistå IS-svenskar", 18 februari 2019

lördag, december 01, 2018

Krönika: Yttrandefriheten och religionsfriheten

Jag har skrivit krönika i UNT "Yttrandefriheten och religionsfriheten", 1 december 2018

torsdag, juli 12, 2018

Håkan Friman's publications

The Journal of International Criminal Justice has published a new issue with a  symposium dedicated to the life and work of Håkan Friman, Swedish Judge and one of the drafters of the Rome Statute of the International Criminal Court. I made a list of Håkan Friman's publications that did not make it into the issue. You will find it below.

Håkan Friman – list of publications

1.    Selektiv distribution enligt EG:s konkurrensrätt, Stockholm, Juristförlaget, 1989
2.    ’Den nya svenska konkurrenslagen och begreppet ”relevant marknad” ’ with Ulf Djurberg, Svensk Juristtidning, 1994, 822–851.
3.    ’Modellag om gränsöverskridande  insolvensförfaranden’ Svensk Juristtidning, 1997, 736-755
4.    ‘UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency – An Introduction’. Paper based on a presentation at a Conference on UNCITRAL Instruments in the Southern Africa on 6 May 1999, Rand Afrikaans University, Johannesburg, South-Africa
5.    ‘International Criminal Court: Negotiations and Key Issues’, 8(6) African Security Review, 1999, 3-14
6.    ‘Rights of persons suspected or accused of a crime : International criminal law procedures’, in Lee, Roy S. (ed.), The International Criminal Court : The Making of the Rome Statute : Issues, Negotiations, Results, 247-261 (Kluwer Law International, 1999)
7.    ’The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court’ with Silvia A. Fernández de Gurmendi, 3 Yearbook of International Humanitarian Law, 2000, 289-336
8.    ‘Blaškić-saken’, 18(2) Mennesker & Rettigheter 2000, 126-134
9.    ‘Investigation and Prosecution’ in Lee, Roy S. (ed), The International Criminal Court – Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 493-538 (Ardsley: Transnational Publishers, 2001)
10.    ‘The Democratic Republic of Congo: Justice in the aftermath of peace? ’, 10(3) African Security Review, 2001, 62-77
11.    ‘Todorović-saken’, 19(2) Mennesker & Rettigheter 2001, 137-147
12.    ‘Brđanin og Talić-saken’, 19(4) Mennesker & Rettigheter 2001, 137-142
13.    ‘Commentary on the sentencing Judgment, Prosecutor v. Todorović, T- Ch. 31 July 2001’, In André Klip (ed) The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 2001, 795-804
14.    ‘Participation of Victims in the Proceedings’ with Gilbert Bitti in Lee, Roy S. (ed), The International Criminal Court – Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 456-474 (Ardsley: Transnational Publishers, 2001)
15.    ‘Reparation to Victims’ with Peter Lewis in Lee, Roy S. (ed), The International Criminal Court – Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 474-491 (Ardsley: Transnational Publishers, 2001)
16.    ‘Investigation and Prosecution’ in Lee, Roy S. (ed), The International Criminal Court – Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 493-502 (Ardsley: Transnational Publishers, 2001)
17.    ‘Offences and Misconduct Against the Court’ in Lee, Roy S. (ed), The International Criminal Court – Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 605-622 (Ardsley: Transnational Publishers, 2001)
18.    ‘The Rules of Procedure and Evidence in the Investigative Stage’ in Fischer, Horst, Kreß, Claus and Lüder, Sascha Rolf (eds), International and national prosecution of crimes under International Law: current developements (Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2001)
19.    ‘Informal expert paper for the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court: “The principle of complementarity in practice” ’ with Xabier Agirre, Antonio Cassese, Rolf Einar Fife, Håkan Friman, Christopher Hall, John T. Holmes, Jann Kleffner, Hector Olasolo, Norul H. Rashid, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst and Andreas Zimmermann, ICC Office of the Prosecutor, 2003
20.    ‘Note regarding the European Union’s Regulation No 1346/2000 on Insolvency Proceedings’ University of Pretoria, 3 January 2003
21.    ‘Note regarding Cross-Border Insolvency’ University of Pretoria, 7 January 2003
22.    ‘Inspiration from the International Criminal Tribunals when Developing Law on Evidence for the International Criminal Court’, 2 The Law and Practice of International Courts and Tribunals 2003, 373-400
23.    ‘Procedural Law of Internationalized Criminal Courts’ with Nollkaemper, André and Kleffner, Jann K.,  in Romano, Cesare P. R. (ed), Internationalized Criminal Courts, 317-358 (Oxford: Oxford University Press, 2004)
24.    ‘The Rules of Procedure and Evidence in the Investigative Stage’ in Fischer, Horst, Kreß, Claus and Lüder, Sascha Rolf (eds), International and national prosecution of crimes under International Law: current developements, 191-217 (Second Edition, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004)
25.    ‘The International Criminal Court: Investigations into crimes committed in the DRC and Uganda. What is next?’ in African Security Review, 2004, 19-27
26.    ’The Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Court’ with Silvia A. Fernández de Gurmendi, in Bekou, Olympia and Cryer, Robert (eds), The International Criminal Court… (Ashgate/Dartmouth, 2004)
27.    ‘Institutional Framework of the ICC’ with Darryl Robinson in Commonwealth Secretariat, The Prosecution of International Crimes: A Practical Guide to Prosecuting ICC Crimes in Commonwealth States, 2005, 3-16
28.    ‘Sweden’ in Claus Kreß, Bruce Broomhall, Flavia Lattanzi and Valeria Santorui (eds) The Rome Statute and Domestic Legal Orders: Constitutional Issues, Cooperation and Enforcement, Baden-Baden: Nomos, 2005, 381-424
29.    ‘Political and Legal Considerations in Sweden Relating to the Rome Statute for the International Criminal Court’ in Lee, Roy S. (ed), States’ Responses to Issues Arising from the ICC Statute, Constitutional, Sovereignty, Judicial Cooperation and Criminal Law, 121-145 (Ardsley: Transnational Publishers, 2005)
30.    ‘Interlocutory Appeals In The Early Practice Of The International Criminal Court’, 2008 The Emerging Practice of the International Criminal Court, 553-562
31.    ‘Cooperation with the International Criminal Court: Some Thoughts on Improvements Under the Current Regime, in Politi, Mauro and Gioia, Federica (eds), The International Criminal Court and National Jurisdictions, 93-102 (Ashgate, 2008)
32.    An Introduction to International Criminal Law and Procedure, with Robert Cryer, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst, (First Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2007)
33.    ‘The International Criminal Court and Participation of Victims: A Third Party to the Proceedings?’, 22 Leiden Journal of International Law 2009, 485-500
34.    ‘Participation of Victims in the ICC Criminal Proceedings and the Early Jurisprudence of the Court’ in Sluiter, Göran and Vasiliev, Sergey (eds), International Criminal Procedure Towards a Coherent Body of Law, 205-236 (London: Cameron May, 2009)
35.    ‘The Rules of Procedure and Evidence and Regulations of the Court’ with Silvia A. Fernández de Gurmendi, in: José Doria et al (eds.), The Legal Regime of the International Criminal Court: Essays in Honour of Professor Igor Blishchenko (Martinus Nijhoff, 2009)
36.    ‘Trying Cases at the International Criminal Tribunals in the Absence of the Accused?’, in Darcy, Shane and Powderly, Joseph (eds) Judicial creativity at the international Criminal Tribunals, 332-352, (Oxford Univ. Press, 2010)
37.    ‘International Criminal Procedures: Trial and Appeal Procedures’ in Schabas, William and Bernaz, Nadia (eds),  Routledge handbook of international criminal law, 271-287 (Routledge, 2010)
38.    An Introduction to International Criminal Law and Procedure, with Robert Cryer, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst,  (Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2010)
39.    How to approach European Union Criminal Law: International Law, National Law, or Something in between?, in Law and justice: a strategy perspective, 261-270 (The Hague : Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2012)
40.    ‘Charges’ with Helen Brady, Matteo Costi, Fabricio Guariglia, Carl Friedrich Stuckenberg, in Sluiter, Göran and others (eds), International Criminal Procedure: Principles and Rules (Oxford University Press, 2013)
41.    ‘International criminal procedure : principles and rules’ as editor with Göran Sluiter; Håkan Friman; Suzannah Linton; Sergey Vasiliev; & Salvatore Zappalà, (eds), (Oxford University Press, 2013)
42.    ‘Initiating Criminal Proceedings with Military Force: Some Legal Aspects of Policing Somali Pirates by Navies’, with Jens Lindborg in Modern Piracy Legal Challenges and Responses, Guilfoyle, Douglas (ed), 172-201 (Elgar, 2013)
43.    An Introduction to International Criminal Law and Procedure, with Robert Cryer, Darryl Robinson, Elizabeth Wilmshurst, (Third Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2014)
44.    ‘Trial Procedures - with a Particular Focus on the Relationship between the Proceedings of the Pre-Trial and Trial Chambers’ in Carsten Stahn (ed) The Law and Practice of the International Criminal Court, Oxford: Oxford University Press, 2015, 909-931
45.    Överlämnande enligt en europeisk eller nordisk arresteringsorder: en kommentar, with Ulf Wallentheim and Joakim Zetterstedt, Friman, Stockholm: Wolters Kluwer, 2016
46.    ’Article 75 Reparations to Victims” in Mark Klamberg (ed) Commentary on the Law of the ICC, (Brussels: TOAEP, 2017), 571-583
47.    ’Article 82 Appeal against other decisions” in Mark Klamberg (ed) Commentary on the Law of the ICC, (Brussels: TOAEP, 2017), 609-622