onsdag, november 14, 2007

Några tankar om Arklövfallet

Bättre sent än aldrig...

Det är snart ett år sedan domen föll i den första, och än så länge enda, svenska rättegången beträffande folkrättsbrott. Dagstidningar som DN och SvD skrev förvisso om domen, men min artikel i Juridisk tidskrift om domen är den första av mer akademisk karaktär. Jag lyfter fram en fråga som media och mina kollegor ej ännu uppmärksammat, nämligen att en del av handlingarna som Jackie Arklövs straffansvar grundades på sedvanerätt.

Jag känner inte till några fler svenska rättsfall där straffansvar grundats på ett lagrum som hänvisar till internationell sedvana, vilket gör domen unik. Detta ska ställas mot legalitetsprincipens krav på förutsägbarhet, tydlighet, icke-retroaktivitet och den enskildes tillgång till lagstiftning, en princip förankrad i Sveriges regeringsform och europakonventionen om mänskliga rättigheter.

För som den som vill läsa domen på egen hand.

Inga kommentarer: