fredag, januari 18, 2008

Neutralitetstanken finns i folksjälen

Margot Wallström verkar, liksom många andra svenskar leva kvar i föreställningen att vår säkerhetspolitik syftar till att Sverige ska vara neutralt i händelse av krig. Apropå EU:s solidaritetsklausul skriver hon i SvD: "[d]etta påverkar naturligtvis inte neutralitets- eller alliansfriheten". Som jag skrivit i ett tidigare inlägg har Sverige redan under socialdemokratiskt styre lämnat neutralitetslinjen. När jag under hösten besökte en journalistskola svarade hälften av studenterna vår säkerhetspolitik syftar till att Sverige ska vara neutralt i händelse av krig. Även om jag inte har något emot denna ändring, tycker jag det är beklagligt att media och makthavare beskriver svensk säkerhetspolitik i termer av neutralitet.

Inga kommentarer: