fredag, februari 08, 2008

Förre ambassadören i Washington missuppfattar Sveriges säkerhetspolitiska doktrin

Wilhelm Wachtmeister, tidigare ambassadör i Washington, verkar leva kvar i det kalla kriget då han skriver att Sveriges säkerhetspolitiska linje är "alliansfrihet i fred och neutra­litet i krig". Jag har skrivit om denna vanföreställning tidigare och börjar känna mig enformig. De första avstegen 1992 från denna linje togs inför Sveriges förestående inträde i EG/EU. De som vill ha en återgång till (inte bevarande) av linjen "alliansfrihet i fred och neutra­litet i krig" borde i konsekvensens namn också kräva ett svenskt utträde ur EU.

Inga kommentarer: