torsdag, augusti 28, 2008

Det finns inget konkret centerförslag

Artikel publicerad i Tidningen NU nr 35, den 28 augusti 2008

Det finns inget konkret centerförslag
Bland alla de folkpartimedlemmar som är kritiska till FRA-lagen har centerns s.k. förslag om att separera interkommunikation i inrikes- och utrikestrafik och att endast det senare ska överföras till FRA väckt förhoppningar om att denna fråga kan lösas genom en kompromiss. Enligt Sveriges Radio stödjer folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag det s.k. centerförslaget. Problemet är att det inte finns något centerförslag, det är bara ett utspel.

För det första, media har endast lyssnat på vad FRA-kritikerna i centern har för önskemål utan att lyssna på partiets verkliga makthavare. Staffan Danielsson som företräder centerpartiets riksdagsgrupp i FRA-frågan, har förklarat centerns utspel på följande sätt: "Tyvärr kan det behövas en möjlighet till spaning även i en och annan svensk dator". Medan centerns kritiker i media sagt att separationen av trafik ska ske utanför FRA av privata operatörer säger Staffan Danielsson "Min bedömning är att det är komplicerat, dyrt och krångligt".

För det andra, Sveriges ledande IT-experter har förklarat att fullständig separation av internetkommunikation i inrikes- och utrikestrafik är omöjlig. Det handlar om Mikael Edlin, (forskare i IT-säkerhet vid den statliga myndigheten FOI), Patrik Fältström (Regeringens egen IT-expert) och Mats Nordqvist, (chef för access och dataflöde på FRA).

För det tredje, efter att ha pressats på dessa frågor på sina och andras bloggar har centerns ledande FRA-kritiker Magnus Andersson (ordförande CUF) och Per Ankersjö (ordförande för centerns länsförbund i Stockholm) medgett att de inte har ett konkret förslag: "Det som vi har diskuterat, det är ju inget färdigförhandlat dokument", "Hur det ska utformas exakt är en fråga att diskutera vidare." och "Självklart är det ett utspel det handlar om idag. Något färdigt paket och lagförslag har ingen av oss talat om."

Splittringen inom centern och bristen på ett konkret, tekniskt möjligt förslag har traditionell media missat. Bilden och den taktiska "spinnen" blir att centern har ett förslag som förhindrar avlyssning av vanliga svenskar och trycket inom folkpartiet ökar på att de sex kritiska ledamöterna ska följa centerkritikernas exempel. Den 1 januari 2009 träder den antagna FRA-lagstiftningen igång som innebär massavlyssning, det är inget utspel eller förslag. Nu förväntas vi diskutera ett icke-existerande förslag när vi istället borde ge de sex folkpartisterna allt stöd för att pressa regeringen att riva upp lagstiftningen, och om detta inte är möjligt, göra upp med oppositionen. När den allmänna motionstiden är slut i oktober 2008 måste vi ha en motion och inte en diskussion om ett centerutspel. Utspelet fungerar medvetet eller omedvetet, koordinerat av regeringen eller inte, som en splittrings-, förhalnings- och avledningsmanöver. Den enda vinst som centerns utspel medfört är att partiets riksdagsledamöter numera kallar den lag som de själva röstat fram vid dess sanna namn, massavlyssning.

Mark Klamberg
Ordförande Folkpartiet Östermalm, doktorand i juridik vid Stockholms universitet

1 kommentar:

Hans J sa...

Jag tänkte att jag skulle skriva en kommentar med tema: "Dom har ännu tid att följa sitt eget partiprogram"

Jag gick till deras hemsida för att hämta hem detta. Det gick inte...

"SERVICE UNAVAILABLE"

...så jag ringde till dem: Efter 3-4 minuter av ringande så svarade ett externt "växelföretag" att jag kunde bli uppringd imorgon...

Det är nog så att de inte bara saknar förslag i FRA-frågan...

Det är värre ändå...