onsdag, augusti 27, 2008

Jag tog en onödig omväg när jag bemötte Staffan Danielsson (c)

I ett tidigare inlägg bemötte jag Staffan Danielssons angrepp mot mig då han, liksom Mikael Odenberg, förnekar att FRA signalspanar åt polisen. Jag tog en onödig omväg. Läs Aftonbladet:

"FRA spanar på svenskar utan beslut av åklagare eller domstol. Säpo, rikskriminalen och tullen vänder sig till signalspanarna på Lovön när en person som de är intresserad av är på väg att resa utomlands. FRA sköter avlyssningen, trots att det inte finns stöd för det i rättegångsbalken.
De här uppgifterna är ett av resultaten från samtal med personer som har god insyn i FRA:s verksamhet. Spaningen på svenskar utan domstolsbeslut ska omfatta både personer med uppehållstillstånd och svenska medborgare. Verksamheten ska vara omfattande och ha pågått åtminstone tills FRA-debatten bröt ut på allvar. Sedan Ingvar Åkesson tillträdde som generaldirektör har FRA begärt och fått skriftliga beställningar."

Jag förstår det som att verksamheten fortsätter med skriftliga beställningar, men utan stöd i rättegångsbalken. Hur länge ska FRA-förespåkarna leva i förnekelse?

4 kommentarer:

JOCA sa...

Att de tar skriftliga beställningar, är väl någon form av CMA-åtgärd? Så att Åkesson & co. kan visa att så skett och polis/säkerhetspolis inte förneka det.

CMA = Cover my ass.

cnab sa...

Om rättsstaten hade fungerat med svensk konstitution och ratificerade internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter som grund, så hade ett antal ansvariga, från statsråd till FRA-anställda idag varit lagförda. Detta är NORM i en rättsstat - dock inte i Sverige. Men jag kan ju ha missuppfattat ...

Rikard sa...

Se även Östran, där Erik Kärnekull, chef på avdelningen för signalunderrättelser på Försvarets Radioanstalt, FRA, intervjuas.FRA hjälper även den svenska polismakten med spaning på misstänkta svenskar, men det rör sig enligt Erik Kärnekull om "några procent" av den totala verksamheten.

tor sa...

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden meddelar enligt Aftonbladet idag att det inte är aktuellt att granska hur polis och tull använder sig av FRA eftersom "nämnden endast kontrollerar hur polisen använder 'hemliga tvångsmedel', och det är det inte fråga om här. Etern är fri och avlyssning av mobiltelefoner har pågått länge".

Så avlyssning av mobiltelefoner skulle alltså inte vara ett tvångsmedel? Vanvettigt! Men detta visar ju med all önskvärd tydlighet på att det inte alls finns någon tydlig rågång mellan underrättelseverksamhet och brottsbekämpning.