onsdag, augusti 20, 2008

Sammanblandning mellan polisens och försvarets underättelsearbete

Christian Engström skriver ett utmärkt inlägg om sammanblandningen mellan polisens och försvarets underättelsearbete. Han tar bland annat upp de ständiga motsägelserna från FRA-förespråkarna.

Jag har tidigare skrivit om hur stunden hur FRA-Ingvar Åkesson ena dagen förklarar hur FRA förhindrat mord och kidnappningar efter att några dagar tidigare sagt att FRA inte har något att göra med brottsutredningar. Fredrik Reinfeltd talar om en "integritetsmur" mellan verksamheterna och att det ska vara en "klar rågång". Till att börja med vore det bra om regeringens företädare och FRA-chefen Ingvar Åkesson kunde enas kring en klar och gemensam ståndpunkt.

Inga kommentarer: