tisdag, augusti 12, 2008

Schlingmann argumenterar mot Reinfeldt och Åkesson

politikerbloggen kan man läsa att "Moderaternas spinn- och nyordsexpert, partisekreteraren Per Schlingmann, vill förändra bilden av den hårt kritiserade FRA-lagen. I ett internt nyhetsbrev som Politikerbloggen tagit del av skriver han att lagen bör kallas 'antiterrorlag'."

Jag håller med om att FRA-förespråkarna ägnar sig åt dubbeltänk och nyspråk.

Låt oss först konstatera att terrorism är brottslighet och att arbetet mot terrorism är en del av brottsbekämpningen. Om inte detta är självklart för alla, så kan vi konstatera att till brottsbalken har fogats lagen (2003:148) för terroristbrott.

Statsminister Fredrik Reinfeldt och FRA-chefen Ingvar Åkesson har med emfas förklarat att brottsbekämpning är en polisiär uppgift som FRA överhuvudtaget inte ska hålla på med.

Fredrik Reinfeldt i DN: "Att låta militär, polis och åklagare blanda sig i verksamheten vore ... fel. Fredrik Reinfeldt pratade om att bygga upp en 'integritetsmur', som klargör att brottsbekämpning är polisens sak. FRA ska bara spana mot yttre hot. - Då blir rågången klar mellan myndigheterna, sade statsministern."

Ingvar Åkesson har i SvD vid två tillfällen skrivit: "FRA sysslar inte med brottsutredningar ... överhuvudtaget".

Lagen säger något annat
Följande kan vi läsa i 4 § andra stycket i den nu ändrade lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet: ”[o]m det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet [FRA] lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet"

Schlingman argumenterar mot Reinfeldt och Åkesson
Och nu argumenterar Schlingman mot Reinfeldt och Åkesson när han vill kalla FRA-lagen för en "antiterrorlag".

Åkesson argumenterar mot sig själv
FRA-chefen basunerade med hjälp av nyhetsredaktionen på SvD ut att FRA genom sin signalspaning stoppat ett politiskt mord och kidnappningar i Sverige. Det är ju berömvärt, men kan FRA:s signalspaning i detta hänseende frikopplas från polisens verksamhet? Är mord och kidnappning inte brott?

Är Fredrik Reinfeldts rågång mellan myndigheterna "klar"?

Mitt råd
Mitt råd till Schlingman, Reinfeldt och Åkesson är följande. Jag har ingen principiell invändning mot att FRA stöder polisens arbete mot terrorism, men då får det ske under rättssäkra former med sedvanliga krav på brottsmisstanke och domstolsbeslut före tvångsmedel (t.ex. avlyssning) används. Läs vad riksdagsledamot Birgitta Ohlsson skrev i SvD:

"Förebyggande arbete mot och beivrande av terrorism och grov brottslighet är en
polisiär uppgift, som ska bedrivas med traditionella tvångsmedel som telefonavlyssning
samt utökat internationellt polissamarbete som ett framtida europeiskt FBI.

Om det behövs kan polisen eller annan myndighet som omfattas av dessa rättssäkerhetsgarantier få utökad möjlighet att genomsöka kommunikation. Kampen mot
terrorism och grov brottslighet ska föras i enlighet med rättsstatens principer.

Kraven om brottsmisstanke och domstolsbeslut är inte förenliga med fundamenten
i FRA-lagen, därför bör den antagna lagen rivas upp med omstart där arbetet sker i en bred parlamentarisk kommitté."

Bloggar
Johan Ingerö, Folkpartiet i Nacka, Opassande, HAX,

Inga kommentarer: