onsdag, augusti 13, 2008

Schultz om integritetsskyddet i Sverige

Apropå Schlingmans lansering av "antiterrorlagen" vill jag rekommendera en mycket läsvärd krönika i Dagens Juridik av Mårten Schultz om hur det svenska integritetsskyddet inom flera områden genomgående har en låg status. Jag uppfattar att han vill ha mer självständiga domstolar i förhållande till lagstiftaren. Han har inget explicit krav på författningsdomstol, men jag antar att han nog skulle kunna tänka sig sådan eller att högsta domstolen tog sig denna roll. Jag kan inte annat än hålla med.

Mårten skriver om FRA på sin egen blogg att Robin Lööf i Aftonbladet anser att FRA-lagen strider mot EU-rätten, eftersom den är diskriminerande om en advokat befinner sig i ett annat EU-land och vill kommunicera med någon i Sverige. Han nämner 7 § tredje stycket lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som anger att "Upptagning eller uppteckning av uppgifter som inhämtats enligt denna lag skall omgående förstöras om innehållet ... omfattar uppgifter i meddelanden som avses i 27 kap. 22 § rättegångsbalken."

27 kap. 22 § rättegångsbalken handlar om att hemlig teleavlyssning ej får ske mellan den misstänkte och hans försvarare.

Jag kan inte se hur FRA-lagen diskriminerar advokater som är utanför svenskt territorium - alla advokaters mailkommunikation som korsar gränserna ska överföras till FRA, för att därefter destrueras. I DN:s intervju med Robin Lööf anges att "eftersom FRA enbart avlyssnar kabeltrafik som passerar landets gränser kommer en advokat i Sverige inte ha samma problem."

Min uppfattning är följande. Kommunikation mellan en advokat och hans/hennes klient som båda befinner sig i Sverige kan likväl korsa Sveriges gränser eftersom mail inte tar fågelvägen utan den kabel där det för tillfället finns minst trafik. Alla advokater kan drabbas, vilket jag skrivit om tidigare i Dagens Juridik. Alldeles oavsett så får EU-kommission gärna protestera mot FRA-lagen.

Hittade precis en intressant kommentar till 27 kap. 22 § rättegångsbalken i Zeteos rättsdatabas (Norstedts Juridik): "I paragrafen, som infördes i balken år 1989 (SFS 1989:650; prop 1988/89:124), har föreskrivits förbud mot hemlig avlyssning av samtal eller annat meddelande mellan den misstänkte och hans försvarare. Om det framkommer under avlyssningen att det är fråga om ett sådant samtal eller meddelande, skall avlyssningen avbrytas och upptagningar eller uppteckningar omedelbart förstöras. Upptagningen skall alltså inte först granskas (se Heuman i JT 1998/99 s 232). Se kommentaren till 20 § om ett fall från Europadomstolen angående en advokats telefonsamtal."

Jag ska titta närmare på vad allas vår läromästare Heuman skrivit om saken. I 27 kap. 22 § rättegångsbalken talas det om "telemeddelande" är skyddat från avlyssning, innefattar det e-post? Kanske ska gå och prata med professor Heuman som sitter fyra dörrar bort i samma korridor...

Se även Expressen

Uppdatering
Kan ej få tag på Professor Heuman. Talade med en av hans adepter istället som sitter i rummet bredvid mig och vi har lyckats lösa saken. Fortsättning följer i nästa inlägg.

Inga kommentarer: