fredag, augusti 22, 2008

Svensk säkerhetspolitik brister i analys och politiska låsningar, inte i informationsinhämtning

Konflikten mellan Ryssland och Georgien har sedan några veckor anförts av regeringen som argument för FRA-lagen.

1. Försvarsminister Sten Tolgfors
Sten Tolgfors anförde på SvD Brännpunkt den 17 augusti 2008 att "för Sveriges möjligheter att fatta välgrundande och självständiga ­politiska beslut är en välfungerande underrättelseverksamhet av vikt" och "den nya signalspaningslagen en förutsättning för den som vill värna vår säkerhet och militära alliansfrihet".

2. Ett alternativt synsätt
Apropå detta argument skrev jag den 17 augusti 2008 följande slutsatser.

2.1 Förståelse för säkerhetspolitisk dynamik
"Min bild är att de eventuella svagheterna som finns i svensk säkerhetspolitik beror på bristande analys av vilka intressen och drivkrafter Ryssland har. Länder som Ryssland har kanske inte alltid en uttalad plan för sitt agerande, men genom att följa öppna källor, media och en aktiv utrikesförvaltning går det alldeles utmärkt att förstå att Ryssland har ett auktoritärt styre och att geopolitik, kontroll över naturresurser och nationella minoriteter är viktiga drivkrafter för landet.

2.2 Bristande analys och politiska låsningar
"Svensk försvarsplanering brister alltså främst i analysförmåga, en öppen diskussion, partipolitiska låsningar och inte i informationsinhämtning."

3.Wilhelm Agrell, professor i underättelseanalys
Nu läser jag vad Wilhelm Agrell skriver den 22 augusti 2008 på SvD Brännpunkt. Sammanfattningen lyder: "Omvärldsanalyser och underrättelser har politiserats. Det viktigaste tycks ha varit att nå partipolitisk konsensus."

3.1 Förståelse för säkerhetspolitisk dynamik
"Vi lever inte i ett nytt trettiotal. Vi kan inte placera kronologin från Hitlertysklands revanschism på dagens situation och avläsa de kommande anhalterna fram mot katastrofen. Vi kan inte veta om den kommer att inträffa, och i sådana fall i vilken form.

Men vad vi däremot vet, eller borde veta, är att våra metoder att förstå dynamiken i skeendet mer eller mindre utgör en garanti mot att vi på förhand skulle kunna varsebli och reagera på en sådan process. Vi är inte skyddade mot säkerhetskatastrofer, bara mot varningssignalerna."

3.2 Bristande analys och politiska låsningar
"I och med att den säkerhetspolitiska bilden varit det främsta medlet för att motivera de försvarspolitiska ställningstagandena har omvärldsanalysen kommit att utgöra en nyckelkomponent i partipolitiskt förhandlande och konsensusbyggande.

Fördelen med detta har varit möjligheten att uppnå och bibehålla parlamentarisk enighet, åtminstone om politikens huvudinriktning. Priset har varit att det politiskt inopportuna eller oönskade i omvärldsutvecklingen konsekvent har trängts undan."

4. Slutsats
Wilhelm Agrell kräver inte att mer information ska hämtas in. Han vill att vi ska förstå den information vi redan har och analysera den förutsättningslöst. Som ni kanske förstår så håller jag med.

Bloggar
In Your Face, Greenhill Relations

Inga kommentarer: