tisdag, september 30, 2008

Nominering av Filip Struwe till Stora Journalistpriset

Jag kommer under tisdagen att skicka in en nominering av SVT Rapports Filip Struwe till Stora Journalistpriset. Motiveringen följer nedan.

Mark Klamberg
Birger Jarlsgatan 107
113 56 Stockholm

Göteborg den 30 september 2008

Härmed vill jag nominera Filip Struwe, SVT Rapport, till Stora Journalistpriset för årets avslöjande.

Årets avslöjande skedde den 16 juni 2008, två dagar före FRA-omröstningen i riksdagen, då SVT Rapport berättade bl.a. följande.

Trots att FRA säger sig vara inriktat på spaning mot utländska hot kan Rapport nu visa att även svensk kommunikation under lång tid fångats in och lagrats av underrättelseorganisationen. Svenskarnas telefonsamtal och datakontakter har enligt Rapports källor samlats in och lagrats i runt tio år. FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson säger att materialet lagrats men att det rensas ut efter 18 månader. Informationen lagras i trafikdatabasen Titan och gäller information om vem som talat med vem, inte innehållet.

Men en FRA-anställd har i ett hemligt internt dokument frågat cheferna varför det står så på webben - man arbetar ju visst på det viset. Man lagrar ju och inte bara lite. Enligt den anställde lagras "stora mängder information som sedan söks igenom."

Vad den anställde frågar om, och som FRA inte säger i klartext, är att FRA fångar in och sparar omfattande mängder trafikdata om vem som kontaktar vem, när, var och hur via fasta telefoner, mobiler, sms, mejl, datorer med IP-nummer och så vidare.

Den här omfattande insamlingen och lagringen av svenskars kommunikationer har alltså pågått länge, minst 18 månader enligt FRA:s generaldirektör och enligt Rapports källor kan det handla om 10-15 år för teletrafik och bortåt åtta år för IP-nummer.
På SVTs hemsida finns det ett internt FRA-dokument som styrker avslöjandet och den hemliga källans trovärdighet. I dokumentet står bl.a. följande under fråga 5.

FRA arbetar på så sätt att all tillgänglig kommunikation lagras. I efterhand görs sökningar i den trafiken ... Vi är mycket angelägna om att använda trafikdata även i framtiden. Med ökad famtida användning av kryptering och med ständigt ökande trafikvolymer ökar också trafikbearbetningens styrkor i förhållande till den klassiska icke-militära innehållsbearbetningen.
Avslöjandet ledde bl.a. till att FRAs generaldirektör Ingvar Åkesson den 25 juni 2008 gått ut med ett påbud inom FRA att myndigheten själv inte ska eftersöka läckan,[1] och att istället SÄPO utreder läckan.[2] Avslöjandet rör alltså insamling av trafikdata som innehåller känsliga personuppgifter som kan användas för övervakning. Insamling och bearbetning av all tillgänglig trafikdata är en förutsättning för FRAs nuvarande arbetssätt.

När jag, 12 forskare och signalspaningsexperter den 3 september skrev artikeln ”FRA-lagen medför massiv kartläggning av oskyldiga” på DN Debatt citerade vi Filip Struwes avslöjande. Avslöjandet stödjer tillsammans med de praktiska erfarenheter några av undertecknarna har av att arbeta med trafikdata, trafikbearbetning och signalspaning artikelns rättsutredning och slutsatser. För detta står vi i tacksamhetsskuld till Filip Struwe.

Skribenter i andra länder har oberoende av Filip Struwe och vi som skrivit artikeln den 3 september 2008 kommit till samma slutsatser. Ett exempel är en artikel i Economist den 25 september 2008 där den svenska FRA-lagen nämns explicit.[3]

Som kuriosa kan nämnas att alliansens nya överenskommelse den 25 september 2008 medför inga reella förändringar vad avser insamling, bearbetning och lagring av trafikdata. Den enda förändringen är att trafikdata sparas i 12 månader istället för 18, men det är av mindre betydelse då FRA under tiden kan samla in ny trafikdata.

Faran med insamling, bearbetning och lagring av trafikdata har kanske bäst uttryckts den 14 september 2008, i ännu ett av Filip Struwes reportage, av professorn Wilhelm Agrell.[4]

Man skulle kunna åstadkomma en helvetisk övervakning, långt värre än vad Stasi kunde göra.
Om detta har regeringen inte velat berätta. Det har Filip Struwe gjort. Det finns inget att tillägga.

Mark Klamberg


Doktorand i juridik, Stockholms Universitet

[1] Aftonbladet, ”Läs chefens interna brev till kollegorna”, 27 september 2008
[2] Dagens Nyheter, ”Säpo ska utreda FRA-läckan”, 1 juli 2008
[3] Economist, ”Data mining. Know-alls. Electronic snooping by the state may safeguard liberty—and also threaten it”, 25 september 2008
[4] SVT, "Tre bokstäver som skakade Sverige", 14 september 2008

7 kommentarer:

Gunilla sa...

Lysande motivering! Jag har inte så bra koll på just Struwe, men det vore onekligen lämpligt av juryn att uppmärksamma FRA-granskningen.

Gunilla sa...

"...att uppmärksamma FRA-avslöjanden i någon form", menar jag!

Unknown sa...

Bra!
Ändra till september, det står:
Göteborg den 30 oktober 2008.
Dumt då förslaget måste vara inne senast den 1 oktober.

/satmaran

Mark Klamberg sa...

Tack!
Ska ändra datum.

Skrev nomineringen när jag kom hem kl. 01.00 på natten från Berlin och upptäckte att det var kort om tid. Sitter nu på tåg till Göteborg.

Anonym sa...

Jag tycker inte det kan bli tydligare än så här (fick hjälp av farmorgun att hitta denna bild inifrån FRA):

FRA avslöjade

Anonym sa...

Filip Struwe? För ett progam som där
de medvetet felklippte Bildt och SVT därför bett om ursäkt för? Struwe som kämpade som en slav för att hitta allehanda Amerikanska Regerings-kopplingar rörande Polisens tillslag mot TPB, men fann intet då det intet fanns att finna (han ville så gärna, men tro mig: Jag vet att inga fanns). Struwe som numera jobbar med undanskymda skolprogram? Struwe som kommenterar sina egna saker på Piratpartiets sida innan sändning? Tar vansinnet aldrig slut? Struwe var ganska bra i "CYBER". Det programmet var nog i nivå med hans känsla för grävande Journalistik.
Inget ont om det programmet i o f sig.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
I inslaget med Bildt kom det ju fram att svenska underrättelseuppgifter lämnas över till diktaturer. Låt gå för att det inte nödvändigtvis är uppgifter som FRA samlat in. Likväl är det en enorm nyhet.