fredag, september 05, 2008

Nu blåser folkpartiet Eslöv till strid i FRA-frågan

Nu blåser folkpartiet Eslöv till strid i FRA-frågan. Det är väldigt uppmuntrande att min gamle vän Lesley Holmberg (signaturen LH nedan) , ordförande Solweig Lewin och Daniel Rhodin står bakom detta ställningstagande. Daniel har jag ännu inte träffat, men han kommer att ta sig från Eslöv till Stockholm den 16 september 2008 för att demonstrera mot FRA-lagen. Det är stort och Daniel, jag ser fram emot att få träffa dig!

Pressmeddelande från Folkpartiet Eslöv

JA till signalspaning i etern, NEJ till massavlyssning i civila kommunikationsnät

Debatten om FRA-lagen har rasat i såväl traditionella medier som på bloggar och hemsidor. Att en fråga väcker så mycket engagemang är väldigt stimulerande och visar att det finns en stor medvetenhet och intresse bland folk.

Frågan om underrättelsetjänst är svår och medför svåra kompromisser mellan den personliga integriteten och samhällets skyddsbehov. Det är väldigt viktigt att en omsorgsfull avvägning mellan dessa motstridiga intressen görs, så lagstiftningen når förståelse och acceptans bland medborgarna. Att försvara rikets säkerhet är samhällets uppgift och flera instanser såsom polis, tull, säkerhetspolis, militär och underrättelsetjänst. Dessa instanser måste kränka integriteten på olika vis för att uppnå ett skydd för samhället och dess medborgare i stort.

Kränkningar av den personliga integriteten är helt nödvändiga i ett samhälle, det kan nog de flesta instämma i. Däremot är det oerhört viktigt att det finns en proportionalitet mellan kränkningen och nyttan av att kränkningen får ske.

Folkpartiet i Eslöv anser att signalspaning är en vital del i underrättelsearbetet. Vi behöver lyssna på militär, eterburen radiotrafik i vårt närområde och också på de platser där svenskar är insatta i fredsbevarande insatser. Däremot står vi inte bakom avlyssning i civila, kabelburna nät. Vår utgångspunkt är att den kränkning som då sker i den personliga integriteten inte står i proportion till nyttan. Dessutom frångår lagen i dess nuvarande utformning en viktig liberal säkerhetsprincip att tvångsmedel ska beslutas av en oberoende domstol.

Medborgare i Sverige ska kunna känna sig trygga att deras e-post, telefonsamtal och SMS inte läses av myndigheter, annat än i de fall en oberoende domstol anser att det är motiverat.

Frågor som har stark påverkan på Sveriges försvarsmakt, grundlagsskyddade rättigheter som yttrandefrihet och meddelarskydd samt fri- och rättigheter genom europeiska konventioner bör behandlas i en parlamentarisk utredning med bred uppslutning. Det är dessutom av yttersta vikt att det finns en bred folklig förankring i dessa viktiga frågor.

Därför säger vi JA till signalspaning i etern, men NEJ till massavlyssning i civila kabelburna nät och stödjer folkpartiets Camilla Lindberg, Birgitta Ohlsson, Cecilia Wikström, Solveig Hellquist, Maria Lundqvist-Brömster och Agneta Berliner i deras kritik mot FRA-lagen.

För Folkpartiet Liberalerna Eslöv
2008-09-03
Solweig Lewin
Ordförande

För ytterligare information v.v kontakta vår talesperson i FRA Daniel Rhodin 0761185740

/LH

10 kommentarer:

Anonym sa...

Bra att fler "gammelpartier" ;) börjar vakna. Jag hade dock varit gladare om
"Däremot står vi inte bakom avlyssning i civila, kabelburna nät."
bytts mot
"Däremot står vi inte bakom avlyssning av civila, vare sig i etern eller i kabelburna nät."
//Pelle

Rhodin sa...

@Pelle,

Visst, i FRA-debatten får man väga sina ord på guldvåg. Men det framgår ju klart och tydligt: Signalspaning i etern=JA, massavlyssning=NEJ.

Anonym sa...

Det är väl bäst att förekomma FRA-förespråkarna, så jag smyger in några invändningar:

Frågan är inte fullt så enkel som fp i Eslöv tycks tro.

Säger man JA till signalspaning i etern säger man också JA till spaning i civila kommunikationsnät. Det är precis detta FRA ägnat sig åt i många år, dvs inhämtat enskildas tele- datatrafik så snart den gått i luften någonstans.

Man får inte heller glömma att det kan förekomma militär kommunikation i civila nät.

//Joppe

Mark Klamberg sa...

Joppe,
Det är relevanta påpekande. Jag anser

1. Spaning ska ej ske i civila kommunikationsnät även om de använder etern

2. Det kan förekomma militär kommunikation i civila nät, men jag anser att vinsten av avlyssning är för liten i förhållande till intrånget i brev- och telehemligheten som överföring av all trafik till FRA innebär. Vi ska också komma ihåg att kommunikation i rena miltära kommunikationssystem är frikopplade från det svenska kabelnätet. Jag tänker på stridsflygplan, örlogsfartyg och infanteri. Dessa sköter sin kommunikation i etern.

Tomas Mattsson sa...

"Kränkningar av den personliga integriteten är helt nödvändiga i ett samhälle, ...", nej, det tycker jag inte alls. Jag tycker inte att ett rättssystem som vill kalla sig civiliserat någonsin ska ägna sig åt att kränka. Straff är inte lika med hämnd. Den styrkan måste kunna begäras av ett rättssystem.

Men att vi ska behöva strida för att FRA inte ska kränka en hel befolknings personliga integritet, det säger en hel del om samtiden. Och förklarar möjligen ordvalet ovan.

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag invänder också emot formuleringen om att kränkningar av den personliga integriteten är nödvändiga. Nej, nej!

Skriver man så måste man verkligen definiera mycket noga och avgränsa.

Vi ska komma ihåg att FRA-lgaen bygger på spaning UTAN skäl för misstanke.
Det är utgångspunkten för vår kritik. liksom att i ett rättsamhälle ska man inte anses skyldig utan bevis.
Man ska inte själv bevisa sin oskuld. Det är den andra sidan som ska bevisa vår skuld.

Anonym sa...

Beatrice Ask motståndare till FRA lagen ?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=824634

Rhodin sa...

Pressmeddelandet ger ingen lösning, den statuerar enkelt ett JA till signalspaning i etern och ett NEJ till massavlyssning i civila nät. Hela syftet är förstås att uttrycka stöd för våra fp-dissidenter snarare än att ge ett förslag till lösning. Budskapet är kort sagt:
1. Fp Eslöv tycker lagen är fel.
2. Fp Eslöv tycker att en bred parlamentarisk utredning behövs.
3. Fp Eslöv stödjer därför de kritiska fp-ledamöterna.

När det gäller kränkningar i den personliga integriteten, och dess nödvändighet. Var och en får ha sin egen åsikt om saken förstås, men jag anser att man är ganska naiv om man som Tomas Mattson inte tycker att detta ska få ske över huvud taget.

Varje gång någon granskar dig i tullen, du måste lägga ifrån dig dina väskor för att röntgas, ja, då är det per denfinition en kränkning - även fast åtsminstone jag tycker att den är proportionerlig. Likaså gäller alla de kränkningar som polisen gör (stoppar dig för alkoholtest tex) Personnr och offentlighetsprincipen ger även detta påverkan på den personliga sfären. När du är misstänkt för ett brott, så ökar polisens befogenheter att ytterligare kränka din personliga sfär.

Jag är dessutom övertygad om att det behövs lagstiftning för att SKYDDA integriteten på internet, men det är en annan historia.

Som jag skrev ovan, man måste väga varje ord på guldvåg innan man skriver något i FRA-frågan. Men jag tycker att det vore klädsamt att FRA-kritiker istället för att kritisera Fp Eslövs skrivelse kan välkomna den och hoppas på att fler lokalavdelningar gör sammaledes.

Ett pressmeddelande brukar man försöka hålla kort. Vill man veta mer om vad jag (författare till pressmeddelandet) anser i FRA-frågan så är ni välkomna in på min blogg där det finns spaltkilometer skrivet i saken.

Tomas Mattsson sa...

Rhodin,

Jag välkomnar Fp Eslövs skrivelse och hoppas att den får många efterföljare.

Jag föredrar utgångspunkten misstanke om brott och begrepp som undersökning, förundersöking, åtal etc. när staten utövar sitt våldsmonopol. Begreppet kränkning tycker jag leder fel då det för mig rymmer godtycke och en vilja att göra illa.

Rhodin sa...

Tomas. Som jag skrev så tycker jag att det är en kränkning av den personliga sfären att tex polisen stoppar en bil för att kontrollera nykterhet eller något annat. Detta har polisen rätt att göra utan misstanke. I tullen måste liknande åtgärder sättas in. Alla övervakningskameror tex i T-banevagnar o.d. är också en kränkning enligt mig. Jag tycker att dessa kränkningar är proportionerliga i förhållande till den nytta de gör, därför är jag för att sådant får ske.

Därför skriver jag;
"Det är väldigt viktigt att en omsorgsfull avvägning mellan dessa motstridiga intressen görs, så lagstiftningen når förståelse och acceptans bland medborgarna. Att försvara rikets säkerhet är samhällets uppgift och flera instanser såsom polis, tull, säkerhetspolis, militär och underrättelsetjänst. Dessa instanser måste kränka integriteten på olika vis för att uppnå ett skydd för samhället och dess medborgare i stort.

Kränkningar av den personliga integriteten är helt nödvändiga i ett samhälle, det kan nog de flesta instämma i. Däremot är det oerhört viktigt att det finns en proportionalitet mellan kränkningen och nyttan av att kränkningen får ske."


Det är möjligt mitt användande av ordet "kränkning" i detta sammanhang, som gjort att Tomas och Lars-Erick har reagerat. Det kändes dock rätt att använda det ordet i sammanhanget, men jag hoppas att det nu framgår tydligare vad som avsågs. Jag är ingen proffspolitiker, jurist eller van skribent/debattör, utan en som Tolgfors skulle kalla för "glad amatör".

Jag hoppas i alla fall att andra lokalföreningar hakar på och gör detsamma som oss, (och de kanske tom får till texten så inga missförstånd dyker upp!)