torsdag, september 18, 2008

Ska de värsta farhågorna kring svensk signalspaning besannas?

Jag har uppfattat att Sverige är världsledande inom signalspaning. Min värsta farhåga har varit att Sverige exporterat signalspaningsteknik och kunnande till diktaturstater som använder signalspaning mot sin egen befolkning i syfte att kartlägga, hitta och gripa politiskt oliktänkande. Ingenting kan vara mer fruktansvärt i denna fråga än om Sverige bidrar till ökat förtryck. Följande skrev jag tillsammans med 12 forskare och signalspaningsexperter på DN Debatt:

Olika människor har olika sociogram. Vi rör oss på olika sätt i vår vardag och har olika sociala relationer, intressen och åsikter vilket avspeglar sig i vår elektroniska kommunikation. Det gör att vi med en kraftfull dator och rätt analysverktyg skulle kunna urskilja ... den politiske aktivisten.
Nu verkar det som min farhåga besannats. Dagens Industri återger följande innehåll från ett avtal mellan Sverige och Saudiarabien:

Båda parter är överens om att det militära samarbetet mellan de två länderna ska vara inom följande områden [...]; Electronic Warfare, EW, and Signal Intelligence, SIGINT, utrustning och system.

Avtalet tar även upp militär träning och utbildning i signalspaning. Under rubriken "Training" följer: "Varje part ska göra det möjligt för den andra partens personal att delta i militära och tekniska kurser, vilka var och en av parterna anordnar i sitt eget land."

"De två parterna är överens om att studera och undersöka möjligheterna för ett samarbete inom taktisk och teknisk träning, inklusive områdena Electronic Warfare och Signal Intelligence."

Avtalet ska ha undertecknats av den föregående regeringen. Se SvD för kommentar från försvarsminister Sten Tolgfors.

Helt otroligt om detta stämmer. Professor i underättelseanalys Wilhelm Agrell har den 14 september 2008 sagt i SVT att FRA kommer att förfoga över en teknisk förmåga med vilken "[m]an skulle kunna åstadkomma en helvetisk övervakning, långt värre än vad Stasi kunde göra." Vi kritiker har ju påpekat att det enda värnet mot den övervakningsapparat som byggs upp är lagar som kan ändras. I Saudiarabien finns det inget sådant värn.

Jag har förvisso uppfattat att avtalet med Saudiarabien bl.a. omfattar det flygande radarsystemet Erieeye, men detta avtal verkar röra något mera. Annars hade man skrivit att samarbetet bara rörde Erieeye.

Anders Andersson, kommentator på denna blogg, uppmärksammar mig på parallellen till Telubaffären från 1981 där en av de mest högljudda kritikerna var den dåvarande folkpartistiske riksdagsledamoten Olle Wästberg. Samma Olle Wästberg står 27 år senare med som undertecknare med på uppropet mot FRA-lagen. Stort tack till Olle Wästberg för denna moraliskt riktiga, konsekventa och rakryggade hållning.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Aj. Det här påminner väldigt mycket om Telubaffären (vars rapportering i nyhetsmedia jag till skillnad från IB-affären har egna minnen av, eftersom jag själv började studera just 1981).

Anonym sa...

Electronic Frontier Foundation (EFF) stämmer NSA för civilspionage enligt http://www.idg.se/2.1085/1.180786

Happy Days!

Anonym sa...

Se till att inte dra mer omfattande slutsater än vad fakta stödjer. I SvD påpekar Agrell att avtalet med Saudi-Arabien troligen inte omfattar FRA-lags-liknande spaning.

Anonym sa...

Lästips: Fokus - Spelet om FRA

Lars-Erick Forsgren sa...

Såklart ska man inte dra för långtgående slutsatser.
Men exemplet visar att man måste vara oerhört misstänksam mot alla anspråk att få spana mot icke-misstänkta privatpersoner, samt att myndigheter o företag som sysslar med frågor som rör försvar-teknologi o underrättelseverksamhet har en tendens att inte bry sig om utifall de umgås med (handlar med) diktaturer eller demokratier och inte heller skyddar integriteten.

Lars-Erick Forsgren sa...

Läst i Fokus.
Bekräftar min bild, men är ännu mera snuskig i hur prestigen styr i st f sakinnehållet i det man beslutar om.

Demokratin behöver många okorrumperade överrockar för att räddas.

Anonym sa...

Jag tror att det enbart handlar om ett militärt samarbete med Saudi, de köper Erieye samt den utbildning i hantering och tolkning av radarsignaler man behöver ha för att kunna utnyttja systemet (det är INTE så lätt som att bara köpa ett flygplan med reklamskylt på taket).

Jag tror också att nyheten släpps på det sätt som görs för att vara ett bete för FRA-motståndet; när vi huggt på detta kommer det att dyka upp dokument som visar att detta inte hade med FRA att göra och vips så har FRA-förespråkarna ytterligare en osaklighet att kasta i ansiktet på motståndet.

Jag baserar min åsikt bl.a. på att jag känner igen formuleringarna i texten från ett studiebesök å Ericsson Microwave där Erieye förevisades och på erfarenheter från Kustartilleriets Radarskola.

Anonym sa...

I mitten av 1980-talet så skulle Saudiarabien inhandla telekommunikation. Man behövde helt enkelt modernisera och bygga upp sin infrastruktur för telefoni.

Man tittade då extra mycket på det svenska AXE-systemet som tillverkas av Ericson. Det var ett nytt helelektroniskt system - tidigare hade telefonväxlar varit mekaniska.

Det som Saudiarabien speciellt var intresserade av var möjligheten att PROGRAMMERA dessa växlar så att man kunde AVLYSSNA samtal på distans. Det vill säga att man kunde få en kopia sänd till en tredje plats för avlyssning (FRA någon?)

Jag vet inte hur det gick med försäljning men jag vill minnas att Saudiarabien köpte AXE-systemet. Detta borde inte vara särskilt svårt att kontrollera.

Diktaturen Saudiarabien och svenska "intressen" har en lång gemensam historia!

Anonym sa...

Som det antyds i SvD är det nog så att folk triggar på nyspråkordet signalspaning = signalspaning + massavlyssning (om rekursionen ursäktas).

Jag har svårt att se att man kopplar massavlyssning till köp/sammarbete om Erieye som är en radar som håller koll på andra flygplan (militära, knarksmugglare eller civila).

Anonym sa...

@Pelle:

Sammanblandningen är bra i vissa fall men inte i andra :-)

HAHAHA

Nu debatterar förespråkarna internt till och med???