torsdag, november 20, 2008

Seminarium om FRA-lagen hos ADBJ

Inbjudan från ADBJ - Svenska föreningen för IT och juridik

Seminarium om FRA-lagen

Måndagen 8 december kl. 17:30

Advokatfirman Delphi & Co, Regeringsgatan 30-32, Stockholm

FRA-lagen är just nu kanske en av de mest omdiskuterade lagstiftningsfrågorna inom IT-området. Många olika frågeställningar har därvid rests, såsom om FRA:s signalspaning kan begränsas genom bortfiltrering av merparten av kabeltrafiken, frågan om vilka som skall få utnyttja informationen från denna signalspaning, om avlyssningen innebär en oacceptabel kartläggning av otaliga medborgare på individnivå och slutligen om Europadomstolen kan komma att fälla lagen. ADBJ skall enligt sina stadgar dels ge sina medlemmar information och möjligheter till erfarenhetsutbyte dels verka för att samhällsdebatten om ADB-teknikens rättsliga problem kan föras på saklig grund. Vi har därför valt att arrangera ett seminarium om dessa frågor.

Generaldirektören Ingvar Åkesson vid FRA och doktoranden Mark Klamberg vid Stockholms universitet inleder föredrag varefter den sedvanliga debatten äger rum.
Vi inleder med glögg kl. 17.30 och seminariet börjar ca.18.00.

Deltagarantalet är begränsat - först till kvarn gäller!
Seminariet är gratis för medlemmar. Icke medlemmar betalar en anmälningsavgift om 250 kronor. OBS! Anmälan är bindande! Någon bekräftelse av Din anmälan kommer inte att skickas ut. Vid förhinder skall avanmälan ske senast kl 12.00 dagen före seminariet. Deltar Du inte trots att Du är anmäld kommer vi att debitera Dig 250 kronor.

Anmälan ska göras till ADBJ:s kansli senast fredagen den 5 december
Anmäl dig per email:
kansliet@adbj.se

Frågor om seminariet kan ställas till:
Claes Gränström E-post: claesgranstrom@tele2.se

Administrativa frågor besvaras av ADBJ:s kansli:
Tfn: 08-731 43 92
E-post: kansliet@adbj.se

2 kommentarer:

Anna Serner sa...

FRA-lagen har många aspekter. Morgonen efter, den 9 december, arrangerar vi på TU en hearing kl 8-10 med fokus hur FRA-lagen påverkar yrkesgrupper med tystnadsplikt.
Deltagande är bland annat journalistförbundets ordförande Agnetha Lindblom Hultén, ordförande för justitieutskottet Thomas Bodström och statssekreterare på Försvarsdepartementet Håkan Jevrell. Välkomna dit med! http://www.tu.se/articletemplate.aspversion=109657

Mark Klamberg sa...

Tack Anna!
Jag ska lägga upp en post om detta.