måndag, februari 02, 2009

Olösta frågor

I Riksdag & Department framgår det att FRA-förslaget kritiseras av alliansledamöter. Jag hyser ingen förväntan om att fyra alliansledamöter kommer att driva riv upp eftersom alla redan sagt ja till överenskommelsen i september. Samtidigt kan jag kan konstatera att viktiga frågor förblev olösta med septemberöverenskommelsen. För min del handlar det främst om det som omväxlingsvis kallas utvecklingsverksamhet, grundforskning, utveckling av teknik och metod eller som SVT förklarar det på vanlig svenska, masslagring av tele- och datakontakter. Jag blir inte lugnad av att FRA bara ska få spana i vissa trafikstråk/signalbärare eftersom varje sådan kan omfatta massiva mängder kommunikation.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Jag är rädd att du har rätt men det är märkligt att så att säga skriva under på ett dokument man ännu inte sett. Man kan ju hoppas att det finns någon/några skrivningar i slutdokumentet som gör det så oaptitligt för 4 pers att de röstar nej.

Anonym sa...

En rad som jag stör mig oerhört på är den innehållande strofen "Endast en viss enskild person"


Endast en viss fysisk person

Lägger du betoningen på första ordet får du fram det jag tror lagstiftarna syftar på.
Endast en viss fysisk person

Lägger du betoningen på andra ordet får du fram hur utövarna (FRA) kommer att tolka lagen.
Endast en viss fysisk person

Lägger du betoningen på tredje ordet får du fram en specificering, vilket gör det möjligt att "signalspana" på en "oviss" person.
Endast en viss fysisk person

Lägger du betoningen på fjärde ordet öppnar du möjligheten att avlyssna på en person utefter dess elektroniska fotspår, dvs så länge de undviker att ta reda på namnet kan de ta fram precis allt om dig och dina vänner.
Endast en viss fysisk person

Din politiska åsikt kommer inte att vara en privatsak, din sexuella läggning som du borde ha rätt att dölja kommer att finnas tillgänglig för statens ögon, de kommer att se vilka tidningar du läser och hur ofta, om du ringer tipstelefoner ofta och om det leder till nyheter, om du skickar mail till Israels ambassad, om du är otrogen, om du har skulder, etc etc.


Lägger du betoningen på sista ordet har du troligen talproblem.
Endast en viss fysisk person


http://scabernestor.blogg.se/2008/december/endast-en-viss-fysisk-person.html