torsdag, mars 05, 2009

Säkerhetsrådet och arresteringsordern mot al-Bashir

Med hänvisning till TT-AFP-Reuters skriver DN följande.

Säkerhetsrådet har makt att upphäva en order av ICC. Det räcker med att en av rådets fem medlemmar med vetorätt, till exempel Kina, röstar mot ICC:s beslut.
Det är fel. Kina kan inte ensamt upphäva arresteringsordern. Följande står i domstolens stadga.

Article 16 Deferral of investigation or prosecution
No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute for a period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions.
Artikel 16 innebär att när domstolen väl har behörighet att behandla en situation som Darfur kan detta endast stoppas tillfälligt genom ett positivt beslut av säkerhetsrådet. Domstolen har redan fått behörighet genom säkerhetsrådets beslut 1593(2005). Då kunde Kina lagt in sitt veto men avstod från detta. För ett beslut att upphäva arresteringsorden med en resolution under kapitel VII krävs att säkerhetsrådet har en majoritet med minst 9 röster av 15 och att ingen av de fem medlemmarna lägger in sitt veto. Det innebär att Kina måste rösta för (inte lägga in ett veto) och samtidigt ha stöd av minst 8 andra stater samt de övriga permanenta medlemmarna måste avstå från att lägga in sitt veto för att arresteringsordern ska kunna upphävas. Det innebär exempelvis att om Kina tar initiativ för att upphäva arresteringsordern så kan USA ensamt stoppa ett sådant initiativ, närmast motsatt vad som återges i DN. För de som tvivlar om hur man ska tolka artikel 16 så hänvisar jag till litteratur nedan.

Kina kan lägga in sitt veto mot nya beslut i säkerhetsrådet, men det är något annat än att ta ett aktivt beslut att upphäva ICCs arresteringsorder. Kina är fyra år för sent ute för att ensamt kunna blockera ICC.

Sharon A. Williams s. 323, paragraferna 1-9 i Otto Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (1999).
Stéphane Bourgon s. 554 i Antonio Cassese/Paola Gaeta/John R.W.D. Jones, The Rome Statute of the International Criminal Court (2002).

1 kommentar:

Anonym sa...

Tack för att du rätar ut begreppen.

Som sagt, man får alltid ta nyheter med en liten nypa salt.