torsdag, mars 19, 2009

Nej till försörjningskrav vid anhöriginvandring

Tio ordföranden i Folkpartiets lokalföreningar i Stockholm har initierat ett upprop som manar till nej till försörjningskrav vid anhöriginvandring. Anslut dig till uppropet här och läs mer hos "Att dricka liberalt".

Uppropet

Säg nej till försörjningskrav vid anhöriginvandring

Den svenska migrations- och integrationspolitiken behöver reformeras. Dagens väntan, oförutsägbarhet och godtycke är förödande för enskilda människor som bryts ner av svensk byråkrati och långa väntetider i alltför många gånger meningslösa introduktionskurser. Det måste regeringen sträva efter att ändra.

I fråga om regeringens krav på försörjningsansvar vid anhöriginvandring har regeringen och folkpartiet, som till dags dato stöder förslaget, dock hamnat fel.

Den av regeringen tillsatta utredningen om försörjningskrav vid anhöriginvandring presenterade sitt betänkande i slutet av förra året (SOU 2008:114). Ur ett humanistiskt perspektiv är den enskilt största invändningen mot utredarens förslag det olämpliga i att det ska vara möjligt att i praktiken separera barn från sina föräldrar i upp till fyra år. Rätten till sina föräldrar görs beroende av föräldrarnas medborgarskap, gångbarhet på den svenska arbetsmarknaden och grund för uppehållstillstånd i Sverige. Det är inte acceptabelt.

Vi förstår regeringens ambition med förslaget, att stärka arbetslinjen. Det är en nödvändig politik efter år av socialdemokratiskt styre som eftersatt arbetslinjens betydelse i den svenska modellen. Men i föreliggande fall talar det mesta för att arbetslinjen inte kommer att stärkas av förslaget. Integrationen stärks inte av att människor försätts i en situation där de i flera år kan bli utan sin allra närmaste familj. Oro över familjen förstärker en oftast redan svår själslig situation och försvårar möjligheterna att lära sig det nya språket och skaffa ett arbete.

Utredaren lyckas heller inte visa att det föreligger några erfarenheter att länder med försörjningskrav lyckats bättre med sin integrationspolitik som en följd av försörjningskravet.

Folkpartiet och regeringen kan bättre. Vår uppmaning till folkpartiet är: låt inte förslaget om försörjningskrav bli regeringens politik. Säg nej till försörjningskravet vid anhörighetsinvandring!

Ulf Öfverberg
Ordförande folkpartiet Södermalm/Gamla Stan

Martin Ängeby
Ordförande folkpartiet Kista

Cecilia Carpelan
Ordförande folkpartiet Skärholmen

Sven Lindeberg
Ordförande folkpartiet Hägersten

Charlotta Schenholm
Ordförande folkpartiet Kungsholmen

Gunilla Thorsson
Ordförande folkpartiet Farsta

Mark Klamberg
Ordförande folkpartiet Östermalm

Rickard Ydrenäs
Ordförande folkpartiet Norrmalm

Hans Åberg
Ordförande folkpartiet Bromma

Daniel Forslund
Ordförande folkpartiet Skarpnäck

4 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Instämmer.
Skönt att det ännu finns några liberaler med samvete kvar i folkpartiet!

Anonym sa...

tramseri. Sverige är väl det enda land i världen som inte kräver att man försörjer sig själv. det fungerar helt enkelt i kombination med en fri humanitär invandring.

Lars-Erick Forsgren sa...

Mattias. Sverige har just ingen invandring i egentlig bemärkelse.
Och då är det fråga om anhöriga, t ex fruar till svenska män.

De flesta "invandrare" är flyktingar. Ska de ha intyg om att de har ett svenskt jobb för att kunna fly från diktaturen i sitt hemland.

Den fria rörligeten inom EU hör ju inte hemma i detta sammanhang. Och är ju en rörlighet för just att få arbete.

Anonym sa...

Det är väl självklart att vi ska ha kvar det kravet.
Det är väl det ända krav vi har.
"Ingen invandring i egentlig bemärkelse" vad yrar Lars om. Det är väl världskänt att vi har en generös flykting politik.