tisdag, april 14, 2009

Hostis humani generis

En fråga är om USA hade rätt att utöva våld för att frita den numera världskände kapten Philips utanför den somaliska kusten.

Pirater benämns av domare Moore i det välkända Lotusfallet som "Hostis humani generis", hela mänsklighetens fiende. Det är starka ord. Inom folkrätten representerar sjöröveri det tidigaste exemplet på brott där stater kan utöva universell jurisdiktion, dvs det behöver inte finnas en koppling mellan den stat som lagför brottet och brottsplatsen, den misstänktes nationalitet eller annan omständighet. I modern tid används oftare folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som exempel där universell jurisdiktion kan utövas. På det fria havet har alla stater rätt att uppbringa piratfartyg. Detta kan ske med örlogsfartyg eller luftfartyg (artikel 105 och 107 havsrättskonventionen). Svårigheter uppstår om piraterna befinner sig på somaliskt territorialvatten där endast den somaliska staten kan utöva jurisdiktion. För det fall fritagningen av Philips ägde rum på somaliskt territorialvatten, var den olaglig? Nej. Somalias regering kan samtycka till att andra stater ingriper på somaliskt territorialvatten. Vidare kan FNs säkerhetsråd anta ett beslut under kapitel VII som ger andra stater än Somalia denna rätt. I det aktuella fallet finns det både samtycke av den somaliska transitionsregeringen och ett beslut av FNs säkerhetsråd, resolution 1816(2008).

Mer problematiskt är vad man ska göra med infångade pirater. Nu skickar Sverige tre örlogsfartyg till området. Folkrättsligt finns det inga problem i att piraterna lagförs inför domstolar i andra länder än Somalia. Svårare är vad man ska göra med piraterna efteråt. Jag tror inte den svenska regeringen är särskilt intresserad av att ha fylla anstalterna i Hall och Kumla med pirater. Vad ska man göra med piraterna när de avtjänat sina straff och det visar sig att de inte kan återföras till sina hemländer? Lösningen verkar vara att västländer lämnar över piraterna till kenyanska myndigheter. Vad jag förstår dödades tre pirater vid fritagningen av kapten Philips, medan en pirat fanns på det amerikanska örlogsfartyget. Det blir intressant att se vad som händer med honom.

2 kommentarer:

John Silver sa...

"Fritagningen" gick som jag förstått till så att kaptenen hoppade överbord och började simma därifrån. Därpå pricksköt man ihjäl piraterna som var kvar på båten (de verkade inte öppnat eld mot den simmande kaptenen först, iaf rapporterades det inte). Förändrar det din bedömning?

Mark Klamberg sa...

Intressant. Ska knäcka på den. Preliminärt skulle jag säga att 1) det amerikanska örlogsfartyget har rätt att utöva jurisdiktion 2) när örlogsfartyget gör detta gäller MR-regler vilket sätter vissa ramar kring våldsanvändningen. Piraterna måste dock inte ha öppnat eld för att man ska bedöma att de är ett hot. Det beror på situationen. Om piraterna exempelvis riktar sina gevär mot den simmande kaptenen kan det vara berättigat att använda våld.