torsdag, maj 07, 2009

Nej till fler ombudsmän och myndigheter

Socialdemokraterna kräver enligt SvD att det inrättas en europeisk respektive svensk integritetsombudsman. Sverige har redan Datainspektionen och EU har redan en datatillsynsman. Uppdraget för båda dessa myndigheter är att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De sköter sina jobb bra, problemet är att politikerna inte alltid lyssnar. Det behövs inte fler myndigheter och ombudsmän, makten ligger i politikernas händer och det är där ansvaret ska placeras för brister i sakpolitiken. Risken för signalpolitik utan substans verkar överhängande i dessa dagar. Emma är inne på samma spår.

2 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Men en integrationsbalk, rätt utformad, plus en författningsdomstol, det kunde faktiskt kunna betyda något.

I vart fall skulle det bli tydligare för "vanligt folk" att riksdag o regering struntar i lagarna...

Hans J sa...

De är välkomna att efter valdagen börja kampen för en integritet som inte bara är ord!

Ord kommer lätt!Nu är det bara för genomskinligt!