onsdag, augusti 26, 2009

Debatt om akademikers förhållande till makten

Efter Bushregimen finns det en intressant debatt i USA om hur man ska ställa ansvariga för eventuella övergrepp till svars. Jag skrev nyligen en bloggpost om att det amerikanska justitiedepartmentet rekommenderar en granskning av de inom CIA som medverkat i att förhöra fångar under tortyrliknande omständigheter.

Det finns även en debatt om akademikers, närmare bestämt juristprofessorers, ansvar i detta hänseende. I USA är det vanligt att akademiker verksamma vid universitet rekryteras i samband med skifte vid presidentmakten.

När George W. Bush tillträdde 2001 rekryterades John Yoo från Berkeley, rankad som världens tredje bästa universitet. John Yoo blev juridisk rådgivare på justitiedepartementet där han bl.a. skrev en s.k. "tortyrpromemorian" där man omdefinierade tortyr så att "förstärkta förhörsmetoder" ej ansågs vara tortyr och därmed var tillåtna, t.ex. skendränkning, utebliven sömn, långvarig vistelse i obekväm kroppsställning, påtvingad nakenhet och långvarig vistelse i kyla. Nu vill John Yoo tillbaka till Berkely men det tycker inte hans kollegor och studenter om. Dekanen Dean Edley vid Berkeley har kraftigt fördömt John Yoos ställningstaganden men försvarat den akademiska friheten och därmed John Yoos rätt att fortsätta som professor. På folkrättsbloggen Opinio Juris har Dean Edleys motivering publicerats. Kevin Jon Heller vid Melbourne Law School håller inte med om motiveringen, läs hans bloggpost.

Vad ska man göra med John Yoo? Han utreds redan av justitiedepartementets interna disciplinorgan avseende tortyrpromemorian. Det vore även lämpligt om åklagare utredde Yoos och hans överordnades straffansvar, åtminstone för tortyrpromemorian. Fram till att en formell undersökning har inletts så borde han få behålla sin akademiska tjänst. Jag har dock svårt att se att han skulle kunna vara verksam som lärare och forskare vid Berkeley om han i domstol fälls till ansvar för tortyr. Det verkar även vara dekanen Dean Edleys ståndpunkt.

9 kommentarer:

Jerker Montelius sa...

Hej Mark

Jag har en fråga.
Denna fråga har tagits genom domstolar. Finns det något sätt att utkräva ansvar från en domstol/domare? Vad skulle hända om en domare dömde utan stöd i lagen?

Mark Klamberg sa...

I första hand kan ju "felaktiga" beslut överklagas.

När det gäller att utkräva ytterligare ansvar från domare som dömt "fel" tycker jag man ska vara försiktig.

Domare är människor och kan som sådana döma "fel". Juridiska regler är ofta lättolkade men ibland kan jurister på goda grunder ha olika uppfattning om samma rättsregel. Därför finns möjligheten till överklagande. Om en domare därutöver skulle bli straffad för varje gång man dömt "fel" så skulle alla domare förr eller senare finnas med i "brottsregistret".

Om det handlar om allvarliga och upprepade misstag ska det naturligtvis finnas sanktioner även mot domare, ytterst att de skiljs från sin tjänst. Det är reglerat i 11 kap. 5 § regeringsformen. I USA kan impeachmentförfarandet användas för att avsätta domare.

Dan sa...

tittade lite snabbt igenom
opinio juris bloggarna
en sak som slog mig var att argumenten missade ett av huvudskälen? till att USA har hamnat där de har hamnat samt a Yoo kunde skriva ett dylik memo.

USAs inställning til internationel lag.
dvs ett land som inte accepterar(?)
att utländska domstolar ska dömma deras soldater, ett land som glatt skapar nya begrepp som "illegal combatants" samt omtolkar vad som internationellt anses vara tortyr?

konflikten handlar ju inte om olika delar av amerikansk lag vilket vore mer svart-vitt(pro-life analogin) utan om den moraliska glidning som US undertog mot internationel "lag".

där av svårigheten att hitta en domstol där han kan dömas så att universitets klausul om "straffad" kan bli tillämplig

-Dan

Dan sa...

dvs
frånvaro av straff innebär ju inte att det han gjorde inte var fel....


Dan

Hans J sa...

Dan:

Har du inte sett John Pilgers filmer så rekommenderas en titt.

profanum_vulgus sa...

Under:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3414033.svd
Så finns länken:
http://klamberg.blogspot.com/2009/08/avslut-i-bostromdebatten.html
Men den leder bara till det här inlägget.

Mark Klamberg sa...

Profanum,
Jag tog bort inlägget. Kommer på mig själv att det tar alltför mycket tid att reagera på kommentarer. Ska inte ge mig in i Boströmdebatten.

Putte sa...

Glöm inte den Republikanska politikern Jay Bybee som också är ansvarig för The Torture Memo.

Som belöning för sina insatser åt Bush utsågs han till federal domare på den näst högsta nivån under USAs HD.

Nu reses krav på att han skall ställas inför impeachment för att kunna sparkas, alternativt att han frivilligt ska avsäga sig domaruppdraget:

http://en.wikipedia.org/wiki/Bybee

Dennis Nilsson sa...

Buren är det enda som duger för sådana Al Capone-jurister som John Yoo.

Efter att Bush & Co misslyckats med att "övertyga" andra på Justitiedepartementet om att godkänna tortyr, bl.a först var det på justitieminister John Ashcroft, när han låg medtagen på operationsbordet på sjukhus, så var John Yoo den som gav efter och valde den lätta vägen att göra karriär.

Att göra karriär genom att trampa på demokratins grundfundament skall inte belönas.

Åker John Yoo utanför USA, så kommer han sannolikt att häktas, talas det om i amerikanska independent-medier.