söndag, september 06, 2009

Arbete ska löna sig

SvD skriver att kristdemokraterna vill bygga ut vårdnadsbidraget. Mina skattepengar får gärna användas till finansiera förskolor så att människor kan kombinera karriär med familj, men jag säger nej till att betala skatt så att människor kan vara hemma med sina barn. Vi har redan generösa villkor med barnbidrag och betald föräldraledighet. Att därutöver ge vårdnadsbidrag rimmar illa med alliansens tal om att arbete ska löna sig. Om någon vill vara hemma med sin barn så går det naturligtvis bra, men det får vara på egen bekostnad.

Vårdnadsbidraget är frivilligt i så måtto att det är kommunpolitikerna som bestämmer om det ska finnas och med vilket belopp som det ska utgå. Inför att folkpartiet Stockholm ska fastslå sin valplattform kommer jag arbeta för att skattepengarna i Stockholm i så låg utsträckning som möjligt ska användas till vårdnadsbidrag, helst inte alls.

3 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

I detta kan jag i stort hålla med dig. Ett mindre, symboliskt vårdnadsbidrag kan jag dock acceptera.
Jag var dock rädd att din rubrik antydde att du ansåg att den uppskjutna lön som pension är, skall beskattas hårdare än den lön som man (ev, om man har arbete) får ut genast.

Eduronflux sa...

Tänk jag trodde att det var därför att man jobbade, att det lönade sig. Undrar om jag gick back då innan alliansen kom med den snillrika sloganen?

Patrick sa...

Var är din känsla för rättvisa? Det är ju just så det har varit! Män och kvinnor som valt att vara hemma med sina barn har inte fått något för detta, men är ändå tvingade att delta i subventioneringen av barnomsorg som de inte själva nyttjar. Dom offrar karriär och högre lön för sina barn, men ska ändå finansiera sossemallen. Min farsa jobbade natt och min mor dag så de kunde passa mig; det sparade kommunen 100-150 tusen/året på en dagisplats fast mina föräldrar fick ändå vara med och betala. Med vårdnadsbidraget var där äntligen lite kompensation för föräldrar som väljer att jobba och ändå passa sina barn. Men du måste se framför dig några latmaskar som är ekonomiska mirakel, om du tror att det funkar att gå hemma och klara sig på 3 000 kr i månaden med barn även om det finns en till hyfsad inkomst i hushållet.