måndag, oktober 26, 2009

Karadžić och bojkott av rättegång

SvD och DN rapporterar att rättegången mot Radovan Karadžić ajournerats till morgondagen med anledning av att den åtalade vill förbereda sig ytterligare och bojkottar rättetgången vid Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien (ICTY). Rent generellt lider försvarssidan vid ICTY av resursbrist varför jag viss sympati för att de åtalade ofta vill ha mer tid för att förbereda sitt försvar. Samtidigt har Karadžić gjort sin egen sak värre genom att inte låta sig företrädas av en advokat. Därför väger hans invändning lätt, det är mest ett försök att göra tribunalens förhandlingar till ett politiskt skådespel. Tribunalen borde förhindra att så sker. Av tribunalens stadga framgår att rättegången inte kan genomföras i utevaro av Karadžić (artikel 21(4)(d). Vad jag förstår vill åklagarsidan att tribunalen utan samtycke från Karadžić ska utse en försvarsadvokat, men det löser inte problemet med den åtalades utevaro.

Professor Schabas skriver ett inlägg på sin blogg där han verkar argumentera för att det är möjligt att genomföra en rättegång i den åtalades utevaro vid ICTY, men jag delar inte hans uppfattning. Han hänvisar (fotnot 1) till rättegången mot Simić, men det framgår att Simić närvarade via telefonlänk och senare videolänk (se paragraf 8 i domen). Det är något helt annat än i målet mot Karadžić.

Med utgångspunkt från flera nationella rättsystem vore det kanske naturligare att med fysiskt tvång se till att Karadžić närvarar vid rättegångsförhandlingarna, men det finns ingen regel som uttryckligen ger tribunalen en sådan befogenhet.

Jag skriver även på Juridkbloggen om detta. Läs även vad Seved Monke och Anne-Marie Ekström skriver.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet är att rätten till att företräda sig själv är inskriven i haagtribunalens stadga (trots att den inte är någon allmänt accepterad processregel). Det är alltså inte Karadzic som har uppfunnit den regeln och då ska den åtalade som valt det alternativet få en rimlig chans att förbereda sitt försvar. Han ska under alla omständigheter inte bestraffas för att ha valt en stadgeenlig rätt.
Nu har tribunalen problem, eftersom även om man nu skulle påtvinga Karadzic en advokat så skulle den nyutsedda företrädaren behöva minst 6 månader att förbereda sig för processen. Karadzic själv kräver något mer, så det kanske finns utrymme för en överenskommelse?
Det finns i och för sig alternativet att han med våld tas in i rättsalen men jag tror inte att man överväger detta på tribunalen.
Det är intressant att läsa vad Karadzics juridiske rådgivare Kevin Jon Heller skriver om BBC:s intervjumetoder:) http://opiniojuris.org/

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Självklart har Karadzic rätt att företräda sig själv, men någonstans måste han ta konsekvensen av ett sådant beslut.

Han kan inte använda sitt beslut att avstå från advokat som ursäkt för att rättegången ska inledas om två-tre år istället för idag.

Anonym sa...

Som redan sagt. Problemet är att den rätten är inskriven i tribunalen. Begränsar man faktiska möjligheter för den åtalade att förbereda sitt försvar så finns den rätten bara på papper. Den är värd noll.

De flesta som tycker att Karadzic inte ska få mer tid för förberedelse av sitt försvar anser (eller i alla fall har en tyst utgångspunkt) att hans syfte är att förhala rättegången. Accepterar man utan vidare en sådan utgångspunkt så är hela rättegången bara ett spel för gallerierna.

Att den åtalade har rätt att försvara sig själv innebär inte att han ska få hur mycket tid som helst, utan så mycket som det rimligtvis behövs med hänsyn till att han försvara sig själv (annars får man stryka den rätten från stadgan). Alltså är det en förhandlingsbar fråga.

Har Karadzic verligen krävt två eller tre år extratid för förberedelse? I vilket fall som helst kommer en eventuell påtvingad advokat att tilldelas ett antal månader för att kunna sätta sig in i fallet. Varför då a priori afärda en övernskommelse mellan den åtalade och tribunalen?

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Jag anser inte att en åtalad ska få försena en rättegång en enda dag om han eller hon av egen vilja avstår från advokat med hänvisning till att han eller hon bedriver sitt eget försvar.

Karadzic kan på tribunalens bekostnad (dvs dina och mina skattepengar) fritt välja vilka försvarsadvokater som helst, inklusive sådana från Serbien.

Det finns en rätt att företräda sig själv men då får man ta konsekvenserna.

Materialet som rör åtalet är enormt omfattande och det rättsliga regelverket är mycket komplicerat. För mig framstår det som helt omöjligt för en åtalad att effektivt kunna försvara sig utan en erfaren advokat och det hjälper inte om man får 6 månader eller 2 år på sig för förberedelser.

Anonym sa...

Mark, jag har förstått att du anser detta. Men haagtribunalens stadga "anser" inte det.

Du för dessutom en cirkelresonemang genom att använda verbet "försena". Du menar alltså att Karadzic inte har rätt till en enda extra dag av förberedelse och av den anledningen drar slutsatsen att det rör sig om "försening". Men extra tid skulle kunna betraktas som ett sätt att möjliggöra en rättvis process i enlighet med haagtribunalens stadga, eller hur?

Återigen, Karadzic har (enlig BBC) krävt åtminstone 9 månader extra tid. En påtvingad advokat får sannolikt 6 månader tid för "försening". Begrunda det.

Anonym sa...

Det är väl lite naivt att tro att Karadzic sitter själv och går igenom tusentals sidor dokumentation bara för att han avsade sig rätten att i rättssalen företrädas av en advokat. Det är självklart att han har, liksom Milosevic hade, ett helt team som bistår honom i processen. Att han vägrar företrädas av en advokat är nog mer en formell sak. Seselj vägrar exempelvist stå upp när domarna träder in i rättssalen men detta ska inte återspeglas på hans rättigheter att försvara sig. Behöver försvaret (vare sig om det företräds av en jurist eller ej) mer tid på sig att förbereda sig inför processen så ska man ge den tid som behövs (självklart inom rimliga tidsramar). Jag har inte sett ett enda argument som stödjer tesen att Karadzic kräver orimligt lång tid för förberedelserna.

Vidare vill jag säga att det är knappast så att Karadzics livskvalité höjs av en utdragen process. Därför är det helt felaktigt att dra skattepengarna (dvs utnyttjande av systemet) som argument.

Mark Klamberg sa...

Jag tar och besvarar de två senaste kommentarerna samtidigt.

@ anonym 3:38 em

Karadzic har rätt till en rättvis rättegång, vad innebär det? I stadgan står det att den åtalade ska ha skälig tid att förbereda sitt försvar. Nu har det gått drygt ett år sedan Karadzic överördes till häktet i Haag. Han vill ha ytterligare nio månader för att förbereda sig. Om detta berodde på något åklagaren gjort, t.ex. undanhållit bevisning, så hade jag tyckt det varit rimligt. Karadzic har åberopat att han måste sköta sitt eget försvar för att skjuta upp rättegången, det är något självförvållat och därför ser jag ansökan som orimlig.

@ anonym 4:36 em

Karadzic har säkert ett team som hjälper honom gå igenom handlingarna och du har säkert rätt att de skäl han åberopar nu för att skjuta upp rättegången är en ren formalitet. Då vore det bättre om han åberopade de verkliga skälen för att han vill skjuta upp rättegången. De kan ju vara sakligt grundade eller så kan det vara en önskan av bli en martyr om tribunalen säger nej, era gissningar om detta är lika goda som mina.

Anonym sa...

Karadzics, dvs. den åtalades rättigheter är definierade i artikel 22 i haagtribunalens stadga. Precis som du skriver i ditt svarsinlägg så ska den åtalade ha skälig tid att förbereda sitt försvar (punkt 4 b). Skäligheten är dock ingenstans villkorad med att den åtalade ska välja ett juridiskt ombud. Alltså är Karadzics val av att företräda sig själv en helt legitim rättighet (eller som det står i den angivna artikeln "the following minimum garanties") och ingenting självförvållat*. (Ditt ordval avslöjar återigen ett slags cirkelargumentation.)

*själ`vförvållad adj. självförvållat
ORDLED: själv--för-våll-ad
• som man själv har vållat och därför inte förtjänar medlidande för {MOTS. oförvållad}: hans isolering var ~
(självförvållad - Nationalencyklopedin)

mvh anonym-1 (dvs. @ anonym 3:38 em

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Vad som är skäligt är upp till tribunalen att bedöma, vi har uppenbarligen olika uppfattningar om vad som skäligt och får väl nöja oss med det.

Anonym sa...

Mark,
När det gäller skälighetsbedömningen kan man visst komma fram till olika slutsatser, hur mycket tid en åtalad som valt att företräda sig själv behöver för förberedelser av sitt försvar. Där finns det utrymme för en diskution och förhandlingar mellan försvarssidan och tribunalen.

Men min poäng i den här diskutionen, som du måste ha förstått på det här stadiet, är att en åtalad som väljer att utnyttja en stadgeenlig rätt (att företräda sig själv) ska inte bestraffas genom att en annan stadgeenlig rätt (skälig tid för förberedelse) inskränks pga. sitt val. Detta skulle strida mot den dömande instansens regler.

mvh

Anonym-1

Anonym sa...

Om man blir informerad av rätten att man som egen försvarare kan välja om man vill sitta eller stå, så är det väl litet starkt att beskriva det som att man VÄGRAR att stå upp, om man väljer alternativet att bli sittande?

Thomas E sa...

Det konstiga i den här debatten är att Haagtribunalen diskuteras som om den var en riktig domstol.

Har säkerhetsrådet verkligen rätt att sätta upp en sån domstol?

Varför struntade domstolen i Michael Mandels anmälan mot Bill Clinton, Tony Blair och andra?

Varför är de flesta som anklagas serber?

Varför tar inte domstolen upp brott mot freden?

Anonym sa...

Som jag skrev tidigare, oavsett om Karadzic valt att företrädas av en advokat eller ej, om försvaret behöver mer tid så ska man få det (som sagt, inom rimliga gränser).

Nu vill jag ställa en fråga till dig. Varför är du inte oroad över hur våra skattepengar används i Vojislav Seseljs fall? Seselj blev åtalad 2003 men fick vänta i tre och ett halvt år på att rättegången skulle börja. Efter att rättegången inleddes gjordes ett avbrott på åklagarsidans förfrågan för att ytterligare förbereda fallet. Detta är direkt tortyr som utförs på vår bekostnad! Varför skriver jag tortyr? Jo, Seselj har inte blivit släppt under tiden som åklagarsidan förbereder fallet utan får sitta instängd p.g.a. åklarasidans inkompetens. Låt oss jämföra Seseljs rättegång med ett annat fall - Ramush Haradinaj. Haradinaj fick röra sig fritt medan åklagarsidan förberedde fallet. Haradinaj blev friad för att nio huvudvittnen tystades ner. Det kallar jag för effektiv process och väl använda skattepengar!