tisdag, oktober 20, 2009

Ny version av lagen.nu

Staffan Malmgren har presenterat nästa version av lagen.nu. Den innehåller nu lagkommentarer till femton av de mest använda lagtextena, där det förklaras hur texten ska tolkas och exempel ges på hur lagen kan tillämpas. Över 500 juridiska begrepp förklaras. Lagkommentarerna och begreppsförklaringarna har skrivits av jurister och juriststudenter. Arbetet med lagkommentarerna har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Internetfonden.

Inga kommentarer: