måndag, november 30, 2009

Justitiedepartementet bekräftar att FRA kommer lämna över information till SÄPO

SvD, DN, Nyheter24 och Göteborgsposten skriver bl.a. om att FRA får tillgång till kabelkommunikation imorgon. NyTeknik vidaretutvecklar en story som Per Agerman avslöjade på sin blogg förra veckan, nämlingen att polisen även fortsättningsvis kommer att få information från FRA. Jag skrev om samma sak i februari 2009 i det remissvar som Juridiska Fakultesnämnden vid Stockholms Universitet lämnade. Anders Hall, politisk stabchef vid justitiedepartementet bekräftar saken på följande sätt idag (30 november 2009).

Information om utländska förhållanden som regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten erhåller genom signalspaning och som har betydelse för terrorismbekämpningen kommer dock även fortsättningsvis att kunna delges Säkerhetspolisen.
Det är ju bra att riksdagen och resten av Sverige får reda på detta. Utöver remissvaret från Stockholms Universitet så var det ingen som kommenterade denna aspekt inför att riksdagen den 14 oktober 2009 antog ändringar i lagstiftningen. I regeringens proposition från i maj 2009 stod däremot följande (sid. 32).
En reducering av kretsen inriktande myndigheter till regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten innebär att det stöd som Försvarets radioanstalt hittills lämnat till ett antal andra myndigheter i praktiken omöjliggörs. Detta får konsekvenser för bl.a. Säkerhetspolisen och den öppna polisen.
Budskapet från regeringen varierar.

Till en annan aspekt. Per är Nygårds på bransch- och arbetsgivarorganisationen IT & Telekomföretagen efterfrågar i Metro en EU-harmonisering istället för nationell särrlagsstiftning eftersom kunder skräms iväg från Sverige pga av "FRA-lagen". Jag förstår att IT & Telekomföretagen inte vill ha konkurrensnackdelar, men samtidigt tror jag inte på en "EU-lag" om signalspaning.

Bloggar
Falkvinge, Mary, Emma, Jens. O

3 kommentarer:

Unknown sa...

Det är ju självklart att FRA ger material till SÄPO. Vad är problemet? Ska vi ha en säkerhetstjänst eller ska vi inte?

Jag skulle ha röstat ett bestämt JA till minareter. (Böneutrop är en lite annan sak). Vi får inte marginalisera muslimerna för då driver vi dem i armarna på islamismen,.

Det där nya "stödet" från de rödgröna`? Nonsens! En skenåtgärd som inte skapar ETT enda nytt jobb - utom för byråkraterna.

HEJA VATTENFALL!

- Peter Ingestad, Solna

Jens O sa...

@Kraxpelax:
Av gammal fin hävd ska de polisiära och militära verksamheterna, hållas åtskillda i separata verksamheter. Skotten i Ådalen 1931, är en sådan incident vilket medförde separationen. Då var det en borgelig regering, som beordrade ut soldaterna på gatan. Glöm inte bort det. Vad som inträffat historiskt, har en märklig förmåga att återupprepas. Säkerhetstjänst och underrättelsetjänst, mår bäst av att hållas isär. Inte ens GD Åkesson, tycker att det är en vidare bra idé.

Mark Klamberg sa...

Visst kan man tänka sig att SÄPO ska få information från FRA, men formerna för detta ska kunna diskuteras.

Det blir därför problematiskt när politikerna inte vill stå för sin politik. Förra sommaren hade man ännu inte begränsat polisens tillgång till att inrikta (beställa) eller ta del av FRAs signalspaning. Då fick man höra följande.

Fredrik Reinfeldt (m) DN 7 augusti 2008: "Att låta militär, polis och åklagare blanda sig i verksamheten vore ... fel" Han "pratade om att bygga upp en 'integritetsmur' som klargör att brottsbekämpning är polisens sak. FRA ska bara spana mot yttre hot."

Mikael Odenberg (m) DN Debatt 23 augusti 2008: "En viktig poäng är tvärt om att den nya lagstiftningen uttryckligen förbjuder försvarets underrättelseverksamhet att någonsin befatta sig med polisens och andra myndigheters brottsbekämpande verksamhet."

Med sådana svar från politikerna blir det omöjligt att diskutera.