torsdag, november 12, 2009

Olycklig avgång

Sveriges Radio rapporterar att "förre Säpochefen Anders Eriksson slutar som ordförande i den särskilda nämnd som bland annat övervakar FRA:s spaningsverksamhet." För det första, Anders Eriksson är (var) ordförande för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN). Denna nämnd har inget ansvar eller befogenhet att granska FRA. Det gör Försvarets underrättelsenämnd (FUN) som ska ombildas till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet. Tidigare ordförande för FUN var Anders Björk som i februari avgick i protest mot de senaste förändringarna i FRAs lagstiftning.

Sveriges Radio rapporterar samtidigt att Rolf Åbjörnsson (kd) avgår från SIN i protest. Åbjörnsson menar att Anders Eriksson fått sparken eftersom Eriksson kritiserat regeringens FRA-förslag. Om detta stämmer vill jag beklaga saken. Anders Eriksson har ansett att signalspaning i kabel ska ske men samtidigt framfört relevant kritik och frågor. Jag håller inte med Anders Eriksson i allt, men han har min respekt. Det är synd om detta är skälet till hans avgång. Om regeringen vill återställa förtroendet för FRA och övrig underrättelseverksamhet så är detta fel utveckling.

Media och bloggar
SvD, DN, HAX, Johan Westerholm, Scaber Nestor

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Betr detta är det bara att instämma. Visserligen kan jag, liksom Mark, inte instämma i allt Anders E säger. Men han förefaller ha integritet och självständighet, sådant som saknas i hög grad i denna fråga.