måndag, november 09, 2009

Sverige granskas av rådet för mänskliga rättigheter

Aftonbladet skriver att "FN ger Sverige svidande kritik". Det är Svenska FN-förbundet, inte FN, som kritiserar Sverige. Det är ganska väsentlig skillnad då FN är en sammanslutning av 192 stater medan Svenska FN-förbundet är en frivilligorganisation på samma sätt som Amnesty, Röda Korset eller Rädda Barnen. Jag är en av förbundets många individuella medlemmar. DN skriver på samma tema, men de verkar ha uppfattat vem som är avsändaren.

Granskningen är dock intressant, då FN:s råd för mänskliga rättigheter är en ny konstruktion som sedan 2006 övertagit Förenta Nationernas kommission för mänskliga rättigheters roll. En av nyheterna är att rådet ska granska samtliga FN-staters respekt för mänskliga rättigheter genom en s.k. "universell periodisk granskning". Nu har turen kommit till Sverige. Svenska FN-förbundet har då lämnat in en s.k. "parallellrapport" vid sidan av den rapport som den svenska regeringen lämnat till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det breddar underlaget.

Svenska FN-förbundet brukar inför FNs rasdiskrimineringskommitté lyfta fram kravet att rasistiska organisationer ska förbjudas, vilket förbundet även gör i detta sammanhang. En sådan skyldighet finns enligt rasdiskrimineringskonventionen, artikel 4(b). Personligen anser jag att det vore olämpligt. Åsikter som man ogillar ska inte lagstiftas bort utan ska mötas med argument. Brottsliga handlingar i form av våld och hot kan bestraffas utan att organisationer i sig kriminaliseras. Förutom att det vore moraliskt felaktigt för staten att "godkänna" organisationer så skulle man i onödan göra rasister till någon form av martyrer. Min tidigare professor och handledare på juristutbildningen Göran Melander brukar hävda att Sverige borde ha reserverat sig i detta hänseende till rasdiskrimineringskonventionen om vi vill tillåta sådana organisationer. När vi inte gjort menar han att vi borde säga upp rasdiskrimineringskonventionen och återansluta oss till konventionen med en lämplig reservationen förutsatt att vi vill bevara den svenska organisationsfriheten i dess nuvarande form. Jag instämmer.

Huvudnumret i Svenska FN-förbundets rapport handlar dock inte om förbjudande av rasistiska organisationer utan om våld mot kvinnor, hatbrott, utbildning och hälsovård för asylsökande. Det är angelägna frågor där det kan finnas anledning för Sverige att bättra sig.

2 kommentarer:

Juristen sa...

Jag tar lätt på kritik från FNs människorättsråd. Det var samma råd som förde upp religionskritik på listan över folkrättsbrott:

http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSTRE52P60220090326

Rådet förtjänar sålunda inte att tas på allvar.

Anonym sa...

Att doktoranden i humbugrätt ens orkar blir upprörd, är väl ett tecken vad det är för erbarmligt nonsens han sysselsätter sig med.
Folkrätt är för juridiken vad panflöjt är för den klassiska musiken.