måndag, november 09, 2009

Värna rätten till icke övervakad kommunikation

Mikael Nilsson tipsar om ett dokument från ACTA-förhandlingarna där det föreslås att internetoperatörerna ska få ett ansvar att granska att innehållet i deras kunders kommuikation är lagligt. Det vore ungefär som brevbäraren skulle få öppna vanliga brev. I nedanstående avses med "third-party liability" internetoperatörers ansvar. Med "graduated response" menas ett varningssystem till kunder som fildelar vilket slutar med att kunden stängs av från internet.

ACTA negotiations. ACTA – Internet Chapter ... ACTA members have to provide for third-party liability. ... On the limitations from 3rd party liability: to benefit from safe-harbours, ISPs need to put in place policies to deter unauthorised storage and transmission of IP infringing content (ex: clauses in customers' contracts allowing, inter alia, a graduated response).
Detta ska ses mot bakgrund av vad medlemmarna i Riksdagens Näringsutskott skrev i april 2009 på Newsmill om ACTA-förhandlingarna.
Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet. Vi skulle under alla förhållanden motsätta oss om sådana förslag kom upp.
Det är viktigt att politikerna står fast vid vad de sagt och inte duckar i centrala frågor som rör rätten till icke övervakad kommunikation. Även om man vill värna upphovsrätten så går förslaget ovan för långt. Intrång i upphovsrätten ska beivras på det sätt som är tillåtet enligt det nuvarande regelverket, men inte genom granskning av all kommunikation och avstängning från internet.

4 kommentarer:

Viljam sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Viljam sa...

Mitt brev till Karin Pilsäter och övriga skribenter i ovanstående artikel.

Hej,

Vänligen svara på min fråga. Ljög ni för oss, när ni skrev:

"Det förekommer rykten om att det i ACTA-förhandlingarna skulle
diskuteras t ex utökade möjligheter för tullen att genomsöka
mp3-spelare och datorer efter illegalt nedladdad material. Detta är
fel. Förhandlingarna innehåller heller inget alls som gäller Internet.
Vi skulle under alla förhållanden motsätta oss om sådana förslag kom
upp."
Källa: http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/03/vi-jobbar-hart-oppenhet-om-acta-forhandlingarna

Nyligen läcktes det ett dokument från ACTA-förhandlingarna som säger motsatsen.
Se här: http://88.80.16.63/leak/commission-acta-summary.pdf

Jag vill ha ett ärligt svar från er. Notera att jag skickar detta mail
till alla som signerade artikeln. Har Internetdelen tillkommit efter
ni skrev artikeln kanske?

Jag har letat efter ett utlåtande från er om den nya läckan och vad ni
har och säga om den men jag har inte lyckats hitta något ännu.

Tacksam för fort svar.

Med vänlig hälsning,
William

Karin Pilsäters svar:


Hej,

Tack för ditt brev.

Om du läser dateringen, och läser inledningen på dokumentet som du själv länkat, så framgår det av sig själv.

Dokumentet handlar om en muntlig information från USA i slutet av september, om att de håller på att ta fram ett förslag som de vill ha upp i förhandlingarna. Det framkommer också att det, om det kommer före mötet i Seul, inte kommer att ha kommit i såpass god tid att det kan förhandlas något om det.

Följaktligen fanns det inte i början av april något sådant förslag. Resten av den text du citerar gäller, om det skulle komma något sådant kommer vi att motsätta oss det.

Bara någon vecka efter att vi skrev artikeln, så publicerades också det förhandlingsdokument som Sverige fått igenom skulle komma, se http://www.regeringen.se/sb/d/11848/a/124139 . Där framgår också att det för tullen gäller att man behåller s k de minimis regler, dvs att privatpersoner inte berörs, det är helt och hållet så som dagens gemensamma EU-regler säger. Och avsnittet om Internet beskriver att man utbyter informationer.

Det är tyvärr svårt att på egen hand hitta fram till våra samråd med regeringen i detta och liknande ärenden, eftersom de finns i utskottsprotokollen och inte i vanligt riksdagstryck som publiceras på Riksdagens hemsida. Fast de är offentlig handling. Man får be om protokollen från utskottskansliet. Jag har därför skrivit till talmannen och föreslagit att även denna typ av protokoll ska läggas upp på Riksdagens hemsida, de håller enligt vad jag fått besked om på att fundera på detta nu i Riksdagsstyrelsen.

Tills så blir fallet kommer jag att lägga upp relevanta protokoll från Näringsutskottet på min egen hemsida, så att jag i alla fall kan länka den som frågar!

Men i detta fall är det så att vi inte har haft något förnyat samråd utifrån ett eventuellt förslag från USA. Däremot har vi haft en särskild information inför mötet i Seul, men det fanns inför detta möte inget aktuellt att förhandla om som gick utanpå tidigare mandat, att avtalstexten ska ligga inom ramen för gällande svensk rätt eller gällande EU-rätt.

Vi kommer att hålla oss informerade och vid behov ha ett nytt samråd inför vinterns möte. När det blir exakt går inte att säga nu.

Med vänlig hälsning

Karin Pilsäter
Ordförande Näringsutskottet
Folkpartiet liberalerna

Riksdagen
100 12 Stockholm
08-786 44 19
www.folkpartiet.se/pilsater

Nemokrati sa...

"Det är viktigt att politikerna står fast vid vad de sagt och inte duckar i centrala frågor som rör rätten till icke övervakad kommunikation"

Hur tycker du det ser ut - deras löften är inte värda vitten.

Samma typ av löften som med kärnkraften som inte skulle byggas ut.

De bara ljuger folk rätt upp i ansiktet - det borde stå solklart vid det här laget.

Det är ett förutbestämt race och dom kör det. Till varje pris ska allt igenom.

Juristen sa...

Politikernas löften om att motsätta sig en reglering av internet i ACTA väger lätt. EU representeras i förhandlingarna av kommissionen. Det nationella inflytandet är därför ytterst begränsat. Frankrike som värnar HADOPI lär ha större tyngd är några landsortspolitiker från avlägsna Sverige.

Vi får nog räkna med att yttrandefrieheten på nätet kvävs inom en nära framtid.