fredag, november 06, 2009

Ska Sverige bryta mot folkrätten?

Mona Sahlin (s) skriver på Newsmill att "mycket har gått fel" i Sveriges klimatpolitik och pekar på regeringens beslut att tillåta Nord Stream AG att lägga ut två rörledningar på kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön för transport av gas. Urban Ahlin (s) och Anders Ygeman (s) skriver på SvD Brännpunkt att Sverige borde ha sagt nej för underlätta europeiska investeringar i förnybar energi. Den rödgröna oppositionen skriver i ett pressmeddelande att de säger nej till gasledningen bl.a. med hänvisning till frågans "säkerhetspolitiska dimensioner". Avsändare är Mona Sahlin (s), Lars Ohly (v), Maria Wetterstrand (mp) och Peter Eriksson (mp).

I havsrättskonventionen finns inget utrymme överhuvudtaget att neka denna ansökan med hänvisning till frågans "säkerhetspolitiska dimensioner". Vidare var Lars Ohly (v) med i SVTs morgonsoffa och medgav att oppositionens tidigare argument om att Sverige skulle kräva en alternativ sträckning på land ej var förenlig med havsrättskonventionen.

Sverige kan ställa miljökrav vad avser rörledning på Sveriges kontinentalsockeln och exklusiva ekonomiska zon för att skydda den marina miljön, men inte för att värna klimatet. Det framgår bl.a. av artikel 79 i havsrättskonventionen eller sidan 220 i "Sverige och folkrätten" skriven av Ove Bring och Said Mahmoudi (tredje upplagan). Vill oppositionen att Sverige ska bryta mot folkrätten när man lyfter fram argument som saknar relevans enligt havsrättskonventionen?

Jag kan ha all respekt för de som vill begränsa andra staters användning av naturgas, men att bryta mot folkrätten är inte rätt väg. Hur ska Sverige i klimatförhandlingar som EU-ordförande kräva att andra stater går med på tvingande folkrättsliga överenskommelser som begränsar utsläpp av växthusgaser när Sverige bryter mot folkrätten?

Bloggar
Staffan Danielsson, Newsmill, Mats Engström, Wiseman, Christoffer Fagerberg. Här hittar du regeringens promemoria och presentation. Johan Westerholm (s) har en nykter syn på det hela.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Mona Sahlin sa 2005 (då hon ledde _miljödepartementet_): "vi är förstås mycket positiva; det är mycket viktigt att de nya medlemsländerna integreras. Vi tycker därför att vi kan stödja förslaget fullt ut"

Så skit kastas endast för att skit kan kastas, inte av någon annan anledning.

B110 sa...

Om man genom en rättfärdig handling bryter mot lagen är det lagen som var felaktig, inte handlingen.

Mark Klamberg sa...

B 110,
Vilken stat ska avgöra vad som är en rättfärdig handling som gör att man kan bryta mot lagen, Sverige, USA eller Ryssland? Mindre stater tjänar på att folkrätten stärks.

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
ConnyT sa...

Helt övertygad om att S hade varit FÖR detta om dom varit i regeringsställning. Nu försäker dom knipa billiga poäng eftersom dom vet att det är helt ofarligt.

Nemokrati sa...

Tidigare har jag lästs att Carl Bildt hade halva sitt aktieinnehav i Gazprom - har han fortfarande det? Finns det fler i regeringen med ekonomiska intressen i detta företag? Det tycker jag man ska kolla upp.