tisdag, december 29, 2009

Datainspektionen avslutar ärende mot Systembolaget

Datainspektionen har uppmärksammat att Systembolaget AB (Systembolaget) har påståtts kunna kartlägga enskilda personers alkoholinköp med hjälp av den information som registreras när kunden väljer att betala med kort.

Efter sin granskning har Datainspektionen funnit att Systembolaget saknar möjlighet att på egen hand kartlägga sina kunders alkoholinköp med hjälp av den information som registreras när kunden väljer att betala med kort. För att Systembolaget ska kunna knyta en köptransaktion till en individ krävs tillgång till information som måste hämtas utifrån. Genom att endast registrera beståndsdelar av det fullständiga kortnumret har dock Systembolaget frånhänt sig möjligheten att på egen hand identifiera enskilda personer.

Eftersom Systembolaget saknar möjlighet att på egen hand kartlägga sina kunders alkoholinköp har Datainspektionen i beslut den 22 december 2009 avslutat ärendet.

Inga kommentarer: