onsdag, december 16, 2009

Nedrustningsavtal beträffande militär användning av internet

Via Bruce Schneier hittar jag en artikel New York Times om samtal mellan USA och Ryssland om internetsäkerhet. Ryssland vill ha ett internationellt traktat (konvention) rörande militära aktiviteter som hotar civila kommunikationsnät, på samma sätt som det finns traktat som begränsar användningen av kärnvapen, kemiska och biologiska vapen. Med andra ord, Ryssland vill ha någon form av nedrustningsavtal beträffande militär användning av internet. USA motsätter sig förslaget eftersom det är svårt att dra gränsen mellan kommersiellt och militärt nyttjande av program och hårdvara. USA ville istället betona internationellt samarbete mot internetrelaterad brottslighet.

4 kommentarer:

cnab sa...

Och postrelaterad brottslighet? Och trådtelefon- och mobiltelefonrelaterad brottslighet? Och vägrelaterad brottslighet? Och sjöfartsrelaterad brottslighet? Och luftfartsrelaterad brottslighet? Och spårbunden brottslighet? Och elektricitetsrelaterad brottslighet? Och buss-, bil-, moped- och cykelrelaterad brottslighet? Och varför inte ta i ordentligt med en gång: Terroristprats- och riktigt kriminell brottsrelaterad brottslighet? Eller ännu värre: Politikerrelaterad grundlagsbrottslighet? Styrs den här världen av fullblodsidioter kan man verkligen med fog fråga sig. Möjligtvis kan man få ett svar den dag Sverige äntligen får en fullödig Författningsdomstol försedd med kännbara straffmöjligheter av korrupta/galna/missförstådda politiker och tjänstemän i den offentliga sektorn, goda okränkbara grundlagar och politiker som inte enbart visar respekt för författningen utan också för Sverige ratifierade internationella konventioner. Och för landets medborgare.

Anonym sa...

Du har ingen länk till din publika PGP (GPG) nyckel på din blogg, att erbjuda krypterad kommunikation kanske vore något ? /Mvh

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Jag vet bara hur kryptering fungerar i teorin, inte i praktiken. Hur "skaffar" man en PGP (GPG) nyckel?

Anonym sa...

man ssh-keygen

Annars, googla vettja.

-KlingA