onsdag, december 02, 2009

Tidsbegränsad försöksverksamhet med sprutbyten

Louise Persson, Alexander Bard, Zachi Horn och Martin Ängeby från Liberati har skrivit en artikel om sprututbytesprogram på politikerbloggen. Samtidigt rapporterar DN att landstingsråd Birgitta Rydberg (fp) ställt sig positiv till tidsbegränsad försöksverksamhet med sprutbyten. I Malmö och Lund har liknande program redan pågått i 20 år med gott resultat vad avser de berördas hälsa. Därför välkomnar jag beskedet från Birgitta Rydberg.

Bloggar
Sebastian Hallén, Linnea Darell, Johannes Forssberg, Gustav Andersson, Per Ankersjö, Amanda Brihed, Mathias Sundin, Seved Monke

Inga kommentarer: