torsdag, januari 21, 2010

Första avgörandet från Afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter

Sedan 1981 har Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter funnits. En domstol för att pröva efterlevnaden av stadgan, lik Europadomstolen för mänskliga rättigheter, upprättades först 2005. Domstolens namn förkortas AfCHPR och finns i Arusha, Tanzania, på samma plats där Rwandatribunalen (ICTR) finns.

Nu har domstolen avkunnat sitt första avgörande vilket får betraktas som historiskt. Avgörande i sig är ganska banalt och kunde nog ha skett som ett enkelt handläggningsärende. Klagomålet gällde en begäran att domstolen skulle hindra den senegalesiska regeringen från att pröva den f.d. statschefen i Tchad, Hissene Habre, beträffande ansvar för brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och tortyr. Den klagande hävdade att en sådan prövning
skulle kränka retroaktivitetsförbudet och principen om universell jurisdiktion.

Den Afrikanska domstolen för mänskliga rättigheter hänvisade till artikel 34(6) i protokollet Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter som anger att domstolen har befogenhet att granska klagomål mot stater som accepterat rätten till individuella klagomål. Eftersom Senegal inte gjort en deklaration enligt artikel 34(6) saknade domstolen rätt att pröva klagomålet (para. 37 i avgörandet). Jag skrev ovan att avgörandet var banalt, inte med hänvisning till den påstådda brottslighetens allvarlighet eller frågan om retroaktivitet, utan eftersom det nu aktuella avgörandet rörde en relativt enkel procedurfråga som istället hade kunnat hanterats i ett enkelt brev från domstolens registrator.

De aktuella bestämmelserna följer nedan.

Article 5 ACCESS TO THE COURT
...
3. The Court may entitle relevant Non Governmental Organizations (NGOs) with
observer status before the Commission, and individuals to institute cases directly before it, in accordance with article 34 (6) of this Protocol.

Article 34 RATIFICATION
...
6. At the time of the ratification of this Protocol or any time thereafter, the State shall make a declaration accepting the competence of the Court to receive cases under article 5 (3) of this Protocol. The Court shall not receive any petition under article 5 (3) involving a State Party which has not made such a declaration.
Alldeles oavsett, domstolen har avkunnat sitt första avgörande och förhoppningen är naturligtvis att det blir fler klagomål som prövas och då även i sak.

Inga kommentarer: