måndag, januari 18, 2010

Sahlin har äntrat scenen

Direkt från Sälen. Mona Sahlin (s) talar om fyra fundament för svensk försvars- och säkerhetspolitik. 1) Bevarad militär alliansfrihet. Till skillnad från regeringen säger de rödgröna nej till NATOs snabbinsatsstyrka, NRF. 2) Utökat samarbete i Norden och Östersjön. Den ryska gasledningen föranleder ökad tillsyn från svensk sida. Sverige bör ta iniativ till en överenskommelse om civil övervakning av gasledningen. 3) Mona Sahlin vill se ett stärkt EU-samarbete. Rasistiska och främlingsfientliga strömningar måste bekämpas på EU-nivå. Samtidigt måste EU stå enat mot extremister, med udden riktad framförallt mot islamsk fundamentalism. Socialdemokraterna står bakom solidaritetsklausulen i Lissabonfördraget. 4) Sveriges stöd till FN. Mona Sahlin (s) vill stärka FN och kritiserar säkerhetsrådets passivitet. Därför bör säkerhetsrådet och dess sammansättning förändras. Hon vill se annan roll för skyldigheten att skydda i FNs arbete.

Hon flaggar också för att en rödgrön överenskommelse om försvars- och säkerhetspolitiken ska presenteras, bl.a. beträffande vapenexporten och en stark svensk vapenindustri. Sverige ska delta i det europeiska försvarssamarbetet. De rödgröna är också överens om att för det fall den borgerliga alliansen avskaffar plikten så ska de rödgröna vid valseger 2010 inte per automatik göra en återställare utan det blir istället en förutsättningslös studie av saken.

På fråga från Adaktussons fråga svarar Mona Sahlin att de rödgröna inte är överens om svensk närvaro i Afghanistan.

Uppdatering. De rödgrönas rapport finns nu tillgänglig här.

Media och bloggar
DN, Opinionsbloggen, Gunnar Hökmark, Peter Andersson, Dick Erixon, Johan Westerholm

Inga kommentarer: