tisdag, januari 12, 2010

Sveriges andra rättegång beträffande krigsförbrytelser

I DN och SvD kan man läsa att en 43-årig man från Bosnien-Hercegovina har gripits i Sverige misstänkt för grovt folkrättsbrott. Det blir den andra rättegången för detta brott i Sverige, den första var mot Jackie Arklöv.

Jag har skrivit två längre artiklar om Arklövfallet, i Svensk Juristtidning (2007) och International Criminal Law Review (2009). Då har jag bl.a. uppmärksammat tidigare och nuvarande regerings passivitet när det gäller att uppdatera den svenska lagstiftningen rörande krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. I artikeln från 2007 skrev jag bl.a. att den nuvarande lagstiftningen kommer att orsaka "fortsatta svårigheter vid rättstillämpningen".

Det finns ett förslag om att ändra lagstiftningen som presenterades för åtta år sedan, SOU 2002:98, men alltför lite har hänt sedan dess. Om detta kan man även läsa i kortare form i Sydsvenskan.

Uppdatering. Nu har DN skrivit mera om saken. Läs följande citat från den ansvariga kammaråklagaren Magnus Elving. Citatet illustrerar väl varför den svenska lagstiftningen behöver uppdateras.

Samtidigt klargör Elving att svenska rättssystemet är ovant vid den här typen av brott och att juridiken är svår.

- Det är snåriga bestämmelser och för oss främmande brott.
Jag har ingen uppfattning om hur detta mål kommer att utveckla sig, men det vore beklagligt om delar av den misstänkta brottsligheten lämnas utan avseende enkom på grund av brister i nuvarande svensk lagstiftning.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Kommer aldrig bli en fällande dom - han är bosniemuslim och därför spelar det ingen roll hu många han torterat eller dödat. Han kan lugnt sitta häktad och sedan håva in en jättesumma i skadestånd. Annat hade det varit om han vore etnisk serb, då vore det 100% säkert med fällande dom. Vänta och se.

maxi sa...

Intressant att DN skriver "ett fångläger i Bosnien-Hercegovina där civila bosnienserber förvarades". Förvarades? Hade det varit bosnienmuslimer som "förvarats" så hade formuleringen varit mycket annorlunda.

Anonym sa...

Bra iaktagelse med ordvalet "förvarades". Bara ännu ett exempel på vidrig dubbelmoral. Bara ännu ett sätt att spä på offermentaliteten hos bosnienmuslimerna även när det inte stämmer. Bosnienserberna som "förvarades" på fånglägret hade förmodligen förtjänat vistelsen förstår man såklart.

Anonym sa...

Är det OK och möjligt att anmäla Amerikaner som vistas i Sverige för brott under Vietnam-,Iraq- och Afghantankriget nu?

Hopppas på ett positivt svar.

Viking

Anonym sa...

Intressanta kommentarer och man kan läsa mellan rader vilka har lämnat dessa.
Men faktum är att ortodoxa har döms för brott dock de hela tiden hävdar att det är internationell konspiration - som vanligt.
Sedan läste man att det var mellan maj-september 92 och alla vet vem startade vad och vem hade dödsläger.

Det är skillnad på förvaring och förintelse men som vanligt är det bara västvärldens konspiration mot de godtrogna serber...

För övrigt så tror jag det handlar om någon från västra Bosnien och Hercegovina dvs någon katolik/kroat detta handlar om.

Mark Klamberg sa...

Ja, det går bra att anmäla misstänkta brott beträffande Irak och Afghanistan. Eventuella brott som begåtts i Vietnam har preskriberats.

Preskriptionsreglerna är en av bristerna i den nuvarande lagstiftningen, men det kommer ett lagförslag om just detta inom kort, Prop. 2009/10:50, Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott.

Förslaget till avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott i 35 kap. 2 § brottsbalken kommer endast gälla för gärningar som begås efter ikraftträdandet av den nya lagen (sid. 29).

Anonym sa...

Ordvalet är illustrerar mediernas moraliska haveri när det gäller det tragiska kriget i f.d. Jugoslavien.

Se vad västliga underrättelsetjänster skriver om diskrepansen mellan den mediala och faktiska verkligheten i Bosnienkriget (Rapporten Srebrenica - a 'safe' area från det nederländska Institutet för krigsdokumentation):

http://srebrenica.brightside.nl/srebrenica/toc/p6_c02_s004_b01.html

Det särskilt intressanta stycket är självklart följande:

"American domestic politics were furthermore strongly influenced by the excellent media campaign in the United States by the Bosnian Muslims, who had hired the prominent New York PR firms Hill & Knowlton and Rudner Finn. Sray, who in 1994 was head of the intelligence section in Sarajevo, even stated that this was a pure disinformation campaign. He pointed out that the first firm was responsible for the Kuwaiti government's public relations campaign during the Gulf War, and had successfully spread the outrageous lie that Iraqi troops had thrown Kuwaiti babies out of their incubators. The management of Rudner Finn would later boast that it had succeeded in marshalling a significant part of the American Jewish community behind the Bosnian Muslims, in spite of the fact that the Bosnian Muslims had brought many Islamic fundamentalists into Bosnia who were vehemently anti-Israel.[45]"


Annars så dömdes en bosnienmuslim i Norge i december 2008 för brott mot civila serber i Dretelj-lägret (där de alltså "förvarades"...).
http://www.bim.ba/en/144/10/15227/

Att notera är att man i svenska medier konsekvent förtigit att Jackie Arklöv, som också "verkat" i Dretelj, ska ha misshandlat serber med (i Dretelj "förvarades" för det mesta serber från Hercegovina). Men detta skulle ha "onödigt komplicerat" den svart-vita bilden av kriget i f.d. Jugoslavien och försvåra exploateringen av den konflikten (nu även i svenska inrikespolitiska syften genom den patetiske Jasenko Selimovic som används för att blidka muslimerna i storstadsförorten). Man vill göra det till en krig där kristna velat förinta muslimer i stället för en konflikt mellan oförenliga nationella strävanden där den centrala konflikten var den mellan kristna serber och kroater.

Så den centrala frågan är inte fällande dom eller inte, utan på vilket sätt det här kan nyansera bilden av ett tragiskt inbördeskrig där en sida i konflikten fått i stort sett hela skulden. Med tanke på vilka intressen och karriärer som står på spel är jag inte optimistisk.

Mosa Pijade

Anonym sa...

Kan man inte skriva "svensk" i situationstecken. Jag tvivlar på att han vid brottet redan var "svensk"..

Anonym sa...

Dretelj, kroatisk fångläger...

Och du, jag vet vad serbisk fångläger är för något - jag har överlevt en sådan bara pga mitt namn...

Anonym sa...

Arklöv var väl Norsk när han dömdes och begick brotten.
Som tack blev han befriad i Sverige och vad hände sen...

Mina tankar går till de polismännens familjer som borde stämma staten och den åklagare som släppte den där mördaren fri!!!

Anonym sa...

Jag ser att det finns tekniska problem med länkningen.

Nyheten om den norska domen mot bosnienmuslimen Mirsad Repak publicerades av BIRN. Rubriken är "Mirsad Repak sentenced to five years' imprisonment". Sök via google.

Och det aktuella stycket i Srebrenicarapporten hittar man genom att hitta NIOD:s rapport "Srebrenica - a 'safe' area" och sedan skriver sökord ur det citerade stycket i "search".

Mosa Pijade

Anonym sa...

Denna man är säkert bosniemuslim eller bosniekroat! Knappast att Sverige skulle agera om han skulle varit en bosnieserb med tanke på hur man behandlade riktig stor krigsförbrytare som t.ex Biljana Plavsic, som bekant nyligen släpptes fri och mötes i Belgrad av mängder människor men även av några styrande politiker i Serbien och behandlades som en "hjälte"!
Därmed riktig fred och försoning på Balkan kan inte uppnås här i Sverige utan där nere..

Anonym sa...

Att Sverige efterspanar och griper internationellt eftersökta krigsförbrytare med svenskt medborgarskap är iofs helt okey, men varför gör Sverige en skillnad mellan internationellt efterlysta terrorister med svenskt medborgarskap? Dessa kan tydligen lalla omkring lite hur dom vill här på hemmaplan. Tänker närmast på den här göken som greps på en flygplats i Tjeckien för några år sedan och nyligen blev dömd i USA. Han hade gått omkring som en fri man här i Sverige (med känd adress) i åratal trots Interpols efterlysning. Och det finns tydligen fler här som man låter vara. Märklig åtskillnad.
Sorry för eventuell off topic.

Anonym sa...

Varför har han fått svenskt medborgarskap? Antagligen har han ljugit när han kom till Sverige.

Undrar hur många krigsförbrytare som har fått svenskt medborgarskap?

Mark Klamberg sa...

Jag har tagit bort en kommentar som angav den misstänktes namn. Kommentarerna kommer att vara modererade några dagar och kräva godkännande.

Anonym sa...

SERBISKA NATIONALISTER började hela skiten därnere. De var säkert inte i majoritet, men nog tusan var det de som började.
Det vet alla, utom alla som är serber i utlandet.

Visst, Tyskland och NATO stöttade Kroaterna 1994,95 - men varför skulle de inte det? Skulle man låtit serberna tagit över allt land bara sådär?

Nej, serberna fick skörda det de sådde.

/Svensk