torsdag, februari 11, 2010

Bergquist om "Islam och arvsrätten i det mångkulturella Sverige"

Ulf Bergquist, advokat och ledamot av EU-Kommissionens expertgrupp för internationell arvsrätt, skriver på Newsmill om Mosa Sayeds avhandling "Islam och arvsrätten i det mångkulturella Sverige". Jag har tidigare skrivit ett inlägg om avhandlingen och argumenterade då för att Sayed tar upp ett för rättsvetenskapen relevant ämne. Att som Bergquist ifrågasätta Sayeds slutsatser om vad som är gällande rätt har jag inga problem med. Bergquist huvudpoäng verkar vara att man i ett testamente inte kan ange att ett annat lands arvsregler ska tillämpas, även om detta görs inom ramen för den testamentsfrihet som gäller enligt svensk rätt.

Jag har ingen möjlighet att värdera vem av Sayed eller Bergquist som har rätt, dels för att nämnda personer behärskar ämnet bättre än mig, dels för att biblioteket krävt tillbaka det exemplar av Sayeds avhandling som jag lånat. Tydligen är det många som ställt sig i kö hos biblioteket, ett tecken på att Sayed tagit upp en intressant fråga.

Inga kommentarer: