tisdag, februari 09, 2010

Tidtabell för Afghanistan måste kopplas till uppgiften

Allan Widman skriver hos Aftonbladet varför Sverige ska stanna i Afghanistan. Jag tar särskilt fasta på följande passage.

Många länder diskuterar nu tidpunkter för ett tillbakadragande från Afghanistan. Senast i dag ville Lars Ohly med denna utgångspunkt även kräva besked för Sveriges del. Vad han och Vänsterpartiet missar är dock att i andra länder frikopplas inte tidtabellen från uppgiften: Det är först när afghanerna själva kan svara för sin säkerhet som utländsk militär och polis med gott samvete kan åka hem.
Läs även vad Nina Larsson, Runo Johansson, Mathias Sundin, Seved Monke, Rasmus Jonlund, Maria Byström och Sebastian Hallén skriver.

Inga kommentarer: