fredag, mars 19, 2010

Historiker leder Kinas högsta domstol

I International Judicial Monitor kan man läsa att den högsta dömande instansen i Kina, Folkets högsta domstol, fått en ny ordförande. Han heter Wang Shengjun, är utbildad historiker med examen 1972 och hans CV består av en lång rad uppdrag inom kommunistpartiet samt uppdrag inom staten med ansvar för säkerhet. Det är naturligtvis mycket märkligt men förklaras dels av Kina fortfarande är en totalitär stat dels av det faktum att juristutbildningar avskaffades under kulturrevolutionen (1966-1976) och återupprättades först 1978. Det finns helt enkelt väldigt få jurister med en längre yrkeskarriär än 30 år. Därför tycker jag det är positivt att Raoul Wallenbergs institut i Lund stödjer kinesiska lärosäten att utveckla utbildning inom och forskning om mänskliga rättigheter. Domstolar ska besättas av jurister.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vet du varför de avskaffa juristutbildningen? jag kan tänka mig varför dock. Det är ju inte direkt framåtskridande som är ledorden i göteborg.

Mark Klamberg sa...

Kulturrevolutionen gick ut på att utrota de sista delar av den liberala, reaktionära bourgeosin. Akademiker i allmänhet och jurister ansågs tillhöra denna del. Juridiken skulle inte stå i vägen för politiken.

I verkligheten handlade det nog mer om att Mao vill eliminera alla utmaningar mot hans personliga makt, t.ex. Liu Shaoqi.