måndag, mars 01, 2010

Kräver kroppsvisitation att förundersökning inletts?

Jag läser hos Dagens Juridik att en student vid Göteborgs Universitet i sitt examensarbete ifrågasätter professor Diesens slutsatser om förundersökningsreglerna. Studenten verkar mena att tvångsåtgärder som kroppsvisitation ej kan vidtas innan förundersökning (brottsutredning) inletts.

Det är alltid roligt när studenter vågar utmana auktoriteter. Utan att vara expert i svensk straffprocessrätt eller ha läst studentens uppsats undrar jag vilken betydelse bestämmelsen i 23 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken har i detta sammanhang.

Innan förundersökning hunnit inledas, får polisman hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen

Om uppsatsen finns tillgänglig via internet så tar jag gärna del av den. Skriv en kommentar i fältet nedan.

Orsaken till att jag fastnade för denna fråga är ganska enkel. På lärosätena för juridik ges ofta bilden att det som är tvångsmedel eller för den berörda individen kan jämställas med tvångsmedel endast kan ske under förundersökning. FRA-debatten och polismetodutredningen ger en annan bild.

1 kommentar:

Annika Beijbom sa...

Angående datalagring, från Bundesverfassungsgericht: http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg10-011

Många hälsningar
/Annika
:)