torsdag, april 29, 2010

Åter till skattereformen 1991

I samverkan mellan socialdemokraterna och folkpartiet genomfördes 1991 en genomgripande skattereform. Reformen rörde inkomstskatten och medförde en bredare skattebas genom färre avdrag och undantag från beskattning, färre skattesatser samt att den högsta marginalskatten blev 50 procent vid en kommunalskatt på 30 procent.

Nu har såväl socialdemokrater som folkpartister på var sitt håll gjort avsteg från denna reform, t.ex. införde socialdemokraterna 1995 en värnskatt som höjde den statliga skatten från 20 till 25 procent vilket skulle vara "tillfälligt". Alliansregeringen kunde ha prioriterat att ta bort den "tillfälliga" värnskatten istället för att införa jobbskatteavdrag, ROT- och RUT-avdrag, men det hade nog inte varit den mest lättsålda reformen.

Alldeles oavsett, den hälsosamme ekonomisten konstaterar att den rödgröna överenskommelsen innebär att gränsen för värnskatt ska sänkas till 32 000 genom att jobbavdraget trappas av över denna nivå. I praktiken gör det att vi skulle närma oss marginalskattenivåer på 65 procent. Det är en bra bit från skattereformens principer om hälften kvar. Alla borde fråga sig vilka val en inkomsttagare gör när han eller hon endast får behålla 35 kr på varje intjänad hundralapp, blir det mer jobb eller slår man ner på arbetstakten? Via Karl Malmqvist hittar jag Finanspolitiska Rådet simulation av detta i en rapport från 2008.

En utfasning som innebär att höginkomsttagare i mindre utsträckning får tillgång till avdraget minskar den direkta kostnaden av reformen. Men de indirekta kostnaderna till följd av att höjda effektiva marginalskatter leder till kortare arbetstid för hög- och medelinkomsttagare ökar kraftigt. Den minskning av skatteintäkterna som detta medför är större än den direkta besparingen av att avdraget inte ges till personer med hög inkomst.
Vore det inte en idé att försöka återvända till principen att låg- och de flesta medelinkomstagare maximalt ska betala 30 procent i inkomstskatt och höginkomstagare maximalt 50 procent? Vad skulle progressiva socialdemokrater som Peter Andersson och Johan Westerholm säga om en blocköverskridande överenskommelse med detta innehåll?

Läs mera
Kent Persson vill att vi ska tänka efter idag, imorgon kan det vara för sent. Mary Jensen vill gärna se gränser för hur skatt man tar ut. Hans Åberg undrar hur den rödgröna förmögenhetsskatten ska se ut. Per Altenberg och Mikael Ståldal argumentetar för att grön skatteväxling är rimlig, men det är inte vad oppositionens förslag innebär. I samma anda undrar Seved Monke och Sebastian Bjärnegård vilka skatter de rödgröna inte vill höja. Runo Johansson och Mikael Wendt anser att det är överbudspolitik

3 kommentarer:

Fazeela Selberg Zaib sa...

Hallå där Mark :) Jag vet att det här är en seriös blogg men lite kärlek skadar aldrig ;)

Du har tilldelats ett litet bloggpris av mig: http://inlanning.blogspot.com/2010/04/beautiful-blogger-award.html

pros sa...

För det mesta har ja mina sympatier till vänster men är lite av en politisk vilde, så kan ja hålla med dig om skatten 30/50. verkar helt rimlig.

men tror de skulle bli svårt att få igenom för då skulle de ju verkligen sattsas på låginkomsttagare. och då skulle dom flesta politker på vardera sida om block gränsen se sin bit av kakan försvinna. för de är väll vad dom flesta polikter sysslar med.

skor sig själva, på andras bekostnad men låsas att så inte är fallet.

Mark Klamberg sa...

Tack Fazeela!

Har varit bortrest och har inte hunnit svara förrän nu.