måndag, april 19, 2010

Att prioritera världens fattiga

Internationell solidaritet med världens fattiga är en viktig fråga för att skapa rättvisa. För att illustrera det svenska biståndets utveckling under alliansregeringen jämfört med den förra regeringen har Per Altenberg tagit fram ett diagram baserat på officiell biståndsstatistik.

Diagrammet visar att alliansregeringen är den första svenska regering som uppnått enprocentsmålet över en hel mandatperiod. I kontrast till den budgetprioriteringen uppgick socialdemokraternas biståndsbudgetar under tio år dessförinnan till i genomsnitt 0,79 procent av BNI. Det innebär att en genomsnittlig s-regering under 1997-2006 gav alltså varje år 7 miljarder mindre än alliansregeringen i bistånd till världens fattiga. Alliansregeringen utövar solidaritet i praktiken.

Självklart är innehållet i detta bistånd väldigt viktigt, vilket Gunilla Carlsson påpekar på DN Debatt. Jag vågar påstå att alliansregeringen biståndspolitik som både når enprocentmålet och har ett fokus på god kvalitet har drivits fram av folkpartiet, oaktat att ministerposten innehas av ett annat alliansparti.

1 kommentar:

Jonas sa...

Om man jämför biståndet över tid, är det då inte viktigt att räkna på samma sätt för varje år?

Skulle inte att presentera ett helt annat värde ett år kunna kallas fusk?

Vad tycker du?