onsdag, april 21, 2010

Nya EU-regler om föräldra- och mammaledighet

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv ger seminariet

Nya EU-regler om föräldra- och mammaledighet
– vilka blir konsekvenserna i Sverige?


onsdagen den 19 maj 15 –17

Lokal: Rum Bergsmannen, Aula Magna. Aula Magna ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. En karta över campus-området bifogas.

Inledare: Ulrika Hagström, utredare TCO, Malin Looberger, förhandlare Sveriges Kommuner och Landsting och departementssekreterare Hanna Björknäs, Arbetsmarknadsdepartementet.

Den 8 mars antog EU:s ministerråd ett nytt direktiv om föräldraledighet, som bygger på ett avtal mellan arbetsmarknadens parter på Europanivå. Samtidigt pågår revisionen av det s.k. mödraskyddsdirektivet (92/85) som utifrån ett arbetsmiljöperspektiv föreskriver särskild ledighet – till viss del obligatorisk – för nyblivna och ammande mödrar. Ett förslag är att den obligatoriska ledigheten ska förlängas från två till sex veckor, vilket bland andra den svenska regeringen motsätter sig.

Vid seminariet går Ulrika Hagström och Malin Looberger igenom innehållet i det nya föräldraledighetsdirektivet och Hanna Björknäs redogör för läget i förhandlingarna om mödraskyddsdirektivet. Tänkbara konsekvenser i Sverige analyseras.

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Inga kommentarer: