fredag, maj 28, 2010

Det heter numera EU-domstolen

Socialdemokraterna begär en prövning i "EG-domstolen" av en upphandling i landstinget, vilket upprepas av DN. För kännedom kan meddelas att fram till Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 hette den aktuella domstolen Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen), och dömde i Europeiska unionens första pelare, Europeiska gemenskapen (EG). Genom Lissabonfördraget ersattes de tre pelarna av en enda juridisk person. Domstolen bytte följaktligen namn till Europeiska unionens domstol, som lämpligen förkortas EU-domstolen. Det finns alltså inte längre en EG-domstol, den har fått ökad kompetens och byt namn.

5 kommentarer:

Anonym sa...

För en gångs skull var det inte domstolen själv som gav sig mer makt. Det händer allt för ofta att den domstolen dömer ut mer makt åt sig själv. Tråkiga med domstolen är också att den aldrig kan bygga upp något, endast riva ner.

Mark Klamberg sa...

Anonym,
Jag tycker domstolen har fattat flera bra beslut, och i vissa fall har det rätt att domstolen tagit sig makt som inte explicit anges i EUs (tidigare EGs) fördrag. Jag tänker exempelvis på Van Gend en Loos mot Nederländerna (1963).

I nämnda fall slog domstolen fast att individer och juridiska personer kan hävda rättigheter grundat på EG-rätten (EU-rätten) i nationella domstolar. Det var väl inte fel?

Liknande beslut har följt beträffande lönediskriminering där invidvider kan hävda sin rätt med stöd av EUs fördrag och förordningar.

Mer kontroversiellt för EU-skeptiker är kanske Costa mot Enele (1964) där domstolen slog fast att EG-rätten (numera (EU-rätten) står ovanför nationell rätt. Samtidigt måste man fråga sig hur det skulle det se ut om EU-länderna kunde ignorera beslut som man fattat gemensamt?

Anonym sa...

Jo när vi hade våran int rätt och eg rätt i höstas satt jag och faktiskt var shockade över hur domstolen faktiskt dömer. Den verkar göra lite hur den vill och hittar på nya regler lite hur som. Eu med sitt otroligt stora demokratiunderskott borde inte ha en domstol som ökar eu och eu byråkraternas makt på de nationella parlamentens bekostnad.

Anonym sa...

Anonym 6.17 em

Nej, en domstols uppgift är att avgöra om något strider mot gällande rätt eller inte. Det är lagstiftarnas uppgift att bygga upp ett rättssystem, som är så entydigt som möjligt så att saker inte ska behöva tas upp i domstol.

En hel del av de som klagar på EG (EU)-domstolen borde klaga på lagstiftarna på EU-nivå och/eller på att så mycket makt har fört över till EU.

Hur hanteras fall (i ländernas egna rättsystem) där två lagar strider mot varandra? Finns det liknande regler typ EU-regel gäller över landets lag?

Personligen anser jag att det är mycket ogjort på EU-nivå vad gäller lagstiftning. Att vara medborgare i landet A och bo i landet B kan ge en massa komplikationer eftersom ländernas lagstiftning reglerar dåligt vad som händer utöver landets gränser. Till exempel finns det separata bilaterala dubbelbeskattningsavtal mellan Spanien och Sverige, Spanien och Finland samt Spanien och Danmark.

Per

Anonym sa...

Det är inte ett misstag att lagstiftningen ser ut som den gör i eu. Det är ett medvetet val och de lägger över mycket av ansvaret på domstolen att fylla ut och öka eu makt. Det har varit problem för medlemsländerna att faktiskt övertyga sina medborgare om att eu är något som gynnar dem för tillfället. Lätt för politiker att skylla allt på eu eller domstolen som inte kan avsättas genom val. för saker de vill genomföra men inte vågar stå för. t.ex. datalagringen. Det är skit att det skapar skatterättsliga problem beroende på ditt boende. Men det finns nog bra mycket enklare alternativ än eu att lösa skatteproblemen. Skattelagstifning över lag verkar för jävla dåligt skriven. Speciellt den svenska mår illa när jag läser skiten.