torsdag, maj 06, 2010

FN-organ om signalspaningslagen

SvD rapporterar om att Sverige imorgon (7 maj 2010) kommer granskas av FNs råd för mänskliga rättigheter (United Nations Human Rights Council, HRC). HRC ersatte 2006 FNs människorättskommission och dess medlemmar består av 47 stater, vilket gör det till ett politiserat organ, även om man försökt dämpa detta.

Jag blev naturligtvis intresserad om något sägs om signalspaningslagen så här kommer resultatet av min efterforskning. Först lite bakgrund.

Bakgrund
Granskningen av Sverige är en konsekvens av den nya granskningsmekanism som tillkom 2006 där samtliga FNs medlemsstater ska granskas (Universal Periodic Review) med återkommande intervall. Inför denna granskning så har FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR), en tjänstemannaorganisation, lämnat ett underlag (A/HRC/WG.6/8/SWE/2) för denna granskning, i enlighet med paragraf 15(b) i resolution HRC 5/1.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om signalspaningslagen
OHCHR anger följande i stycke 51 av sitt underlag och hänvisar till en rapport från FN:s människorättskommitté (HR Committee, ett expertorgan som granskar efterlevnaden av FNs konvention medborgerliga och politiska rättigheter).

51. HR Committee took note that the Law on Signals Intelligence in Defence Operations would provide the executive with wide powers of electronic surveillance. It stated that Sweden should take all appropriate measures to ensure that personal data was not used for purposes contrary to the Covenant and should guarantee it was subject to independent review and supervision.

FN:s människorättskommitté om signalspaningslagen
I ovan nämnda stycke (fotnot 120) finns det en hänvisning till en tidigare rapport där Sverige 2009 granskats av FN:s människorättskommitté.

18. While understanding that security requirements may be aimed at preventing violence and terrorism, the Committee takes note that the Law on Signals Intelligence in Defence Operations (2008:717), will apparently provide the executive with wide powers of surveillance in respect of electronic communications (article 17 of the Covenant).

The State party should take all appropriate measures to ensure that the gathering, storage and use of personal data are not subject to any abuses, are not used for purposes contrary to the Covenant, and are consistent with obligations under article 17 of the Covenant. To that effect, the State party should guarantee that the processing and gathering of information is subject to review and supervision by an independent body with the necessary guarantees of impartiality and effectiveness.
Hur ska man tolka detta? Jag tolkar det som att stater får ha tillgång till och lagra väldigt stora mängder information om vanliga människors tele- och internetkommunikation så länge som det görs för vissa legitima ändamål och förutsatt att det finns ett oberoende organ som granskar verksamheten.

Frivilligorganisationer som Forum Syd, Svenska FN-förbundet, Rädda barnen, Internationella Juristkommissionen och Civil Right Defenders har lämnat synpunkter inför granskningen. Endast Internationella Juristkommissionen har haft synpunkter på signalspaningslagen och deras mest intressanta, men förmodligen lönlösa, synpunkt är att alla som FRA samlat information om ska underrättas om detta (se stycke 25 i detta dokument). Frågan om underrättelser har Europadomstolen redan behandlat i en serie rättsfall och kommit fram till att sådana underrättelser ej behöver lämnas. Förmodligen kommer FNs råd för mänskliga rättigheter till samma slutsats.

Ovanstående bekräftar min tidigare ståndpunkt att lagreglerad signalspaning (avlyssning/övervakning) är svår att underkänna med hänvisning till internationella konventioner om mänskliga rättigheter utan ytterst handlar det om man utifrån politiska och moraliska föreställningar anser att sådan verksamhet är lämplig.

Uppdatering. Länkarna till FN-dokumenten fungerar inte utan man måste gå till respektive FN-organs hemsida. Jag ska i helgen lägga upp dokumenten på min server så att det blir mer lättillgängliga.

Läs även vad Rick Falkvinge och Rose-Marie skriver som var på en träff med författaren Anders Jallai. Jag var också bjuden men hade andra åtaganden.

Inga kommentarer: