måndag, maj 10, 2010

Tankar om föryngring

Liberala ungdomsförbundet, Liberala studenter och Folkpartiet Stockholm, Skåne och Göteborg lanserar idag webbsidan Unga.Folkpartiet.se. Samtidigt skriver Adam Cwejman och Pär Gustafssonpolitikerbloggen att åtgärder måste vidtas i Folkpartiet liberalerna för att värna föryngringen.

Jag tror framgången i denna satsning framförallt avgörs i hur väl radikalitet kan förenas med identiteten som "unga folkpartister", vilket är något annat än att vara "ungdomsförbundare". Jag tror lösningen ligger i att unga politiker i högre grad engagerar sig i sina moderpartier och tar debatten där. I mina ögon är min egen folkpartiförening ganska ung, med en fjärdedel av styrelsemedlemmarna mellan 20 och 30 och ytterligare en fjärdel mellan 30 och 40. Föreningens relativa ungdomlighet och goda stämning kanske kan förklaras med en livaktig verksamhet och enstaka tillfällen av berättigade uppror. Jag tror det tillhör framtiden.

Fler som bloggar är Christoffer Jönsson och Lotta Edholm och Eric Wahlberg och Amanda Brihed och Sebastian Hallén och Seved Monke och Fredrik Sneijberg och Per Pettersson och Victor Zetterman och Andreas Froby

5 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst behövs något slags föryngring av fp. Inte minst för att in fp ska dö ut.
MEN negativa faktorer är att dels behövs ju inga medlemmmar i partierna idag, partistödet gör att det räcker med några avlönade funktionärer, som förbereder sig för att sitta vid maktens grytor, dels att ungdom inte är detsamma som radikalitet och ideologisk medvetenhet.

En uppenbar risk idag är att en handfull nya, unga medlemmar i stället bara ser partiet som en väg att nå makt, inflytande och goda inkomster - utan att de har någon djupare ideologisk förankring.

Det stora problemet är att förena ideologisk skolning (ej toppstyrd) i socialliberalismen med nyrekrytering (och återkomst av avhoppade besvikna liberaler) till partiet.

Annars (för-)blir fp (liksom andra partier) bara en kampanjorganisation för mer el mindre självutsedda partitoppar.

Jonas sa...

Jag tror man satsar lite snett om man pratar om föryngring och samtidigt blundar för partiets utveckling de senaste tio åren.

Partiet profilerar sig genom att kräva hårdare tag där helst det är möjligt samt spela på retorik mot invandringen. Jag tror inget annat markerar avståndet med unga liberaler än just realpolitiken.

Att påpeka sådant brukar inte alltid vara populärt bland folkpartiets gräsrötter men den typen av reaktion är inte särskilt produktiv.

Lars-Erick Forsgren sa...

Jonas. Rätt. En verklig föryngring (med liberala förtecken), det har effektivt motverkats av fp´s politik på senare år. Däremot tror jag inte att det främst är partiets gräsrötter som är boven, det är nog mera ledarskiktet som fjärmat sig och politiken från ungdomars vardagsverklighet. Jag behöver ju inte ens nämna FRA-lag och IPRED...

Anonym sa...

Vi måste dock se upp med politiska familjer där två eller fler har politiska uppdrag.

Jonas sa...

Lars-Erick: Jag menade absolut inte att utvecklingen på något sätt skulle vara gräsrötternas fel (snarare tvärtom). Jag menade att det endast är de som kan få till stånd en förändring, då sådana initiativ aldrig kommer komma uppifrån.