torsdag, juni 17, 2010

Kärnkraften blir en valfråga

Igår tog jag del av en diskussion via twitter där en socialdemokrat förklarade att alliansen borde ha gjort frågan om att ta bort förbudet för ny kärnkraft till en valfråga. Med dagens beslut i riksdagen om att ta bort förbudet och de rödgrönas löfte om att återinföra förbudet vid en eventuell valseger så är det en valfråga. Med en valseger för de rödgröna så återinförs förbud för ny kärnkraft och därmed avvecklas kärnkraften pga att anläggningarnas livslängd snart är nådd. Med en valseger för alliansen finns inget förbud mot ny kärnkraft och kärnkraften kan ha en framtid i Sverige. Det är ett tydligt val som väljarna kan ta ställning till.

I sakfrågan anser jag att riksdagens förväntade beslut är positivt. Mer förnybar energi och fortsatt kärnkraft värnar både miljö och jobb. Tysklands exempel visar att vid avveckling av kärnkraft så är alternativet inte enbart förnybar energi utan det är snarare ökat beroende av kol och naturgas, som är skadligt för klimatet. Fortsatt kärnkraft i Sverige är bättre än avindustrialisering eller att vi liksom Tyskland blir beroende av kol och naturgas.

DN skriver att valet den 19 september blir ett kärnkraftsval och jag är övertygad om att de partier som står för fortsatt kärnkraft kommer att få väljarnas förtroende.

Media och bloggar
Carl B Hamilton I Rasmus Jonlund I Per Altenberg I Erik Laakso I Magnus Andersson I Helen Törnqvist I Marcus Grundén I Sören Wibe I Anders Dahlberg I Albin Ring Broman I Annie Johansson I Johan Hedin

1 kommentar:

Mark Klamberg sa...

Jag har tagit bort ett inlägg då det går alldeles utmärkt att debattera kärnkraftsfrågan utan att komma med oväsentliga insinuationer gentemot kärnkraftsmotståndare.