måndag, juni 21, 2010

Mahmoudi och Bring kommenterar förundersökningen

Professorerna Mahmoudi och Bring kommenterar nu i SVT förundersökningen om brott i Sudan.

Jag har hittills avstått från att kommentera åklagarens utsikter för att nå en fällande dom. Det gör Ove Bring och Said Mahmoudi och jag delar den senares uppfattning. Jag tror det blir svårt för åklagaren att nå framgång, inte pga av juridiken utan snarare med anledning av att bevisläget måste vara svårt. Det är alltid svårt att utreda brott som har begåtts i andra länder, särskilt när landet där brottet begåtts (Sudan) förmodligen inte är villig att samarbeta med svensk åklagare. Alldeles oavsett, detta är ett hårt slag mot Lundin Oil.

Som kuriosa kan nämnas att i min kommande avhandling finns ett kapitel om bevisinsamling avseende internationella brott, dock ej inom ramen för nationella förundersökningar utan endast sådana som bedrivs av internationella domstolar och tribunaler.

7 kommentarer:

Sthlm sa...

Faktum är att Sudan planerar att utreda Lundin Petroleums/Oils verksamhet i Sudan, rapporterar Sveriges Radio.

Mark Klamberg sa...

Tack,
I rubriken står det att Sudan kan utreda oljebolaget, men om man läser själva texten så är det mer oklart "det lutar åt att".

Om du hittar mer handfast information om att Sudan faktiskt kommer ge svenska åklagare tillträde så får du gärna ge länken.

Sudan har bertäffande Darfur obstruerat samarbete med utländska utredare så jag skulle bli (positivt) överraskad om de släpper in svenska utredare.

profanum_vulgus sa...

Bevisläget är väl inte så svårt när man har rapporten och en massa vittnen. Ord mot ord räcker ju i Sverige (fast kanske inte mot en högt uppsatt politiker).

Mark Klamberg sa...

Jag har läst rapporten "Unpaid Debt" och jag är tveksam om den utöver satellitbilderna i sig har något betydande bevisvärde.

Åklagaren behöver dokument från Sudan, Lundin Oil samt vittnen. Dokument från Lundin Oil kan åklagaren nog få tag på, men vittnen och dokument från Sudan?

Arklövfallet kan tjäna som illustration över åklagarens svårigheter i denna typ av fall. Den första förundersökningen mot Arklöv avseende brott begångna juli 1993 las ner 1997 pga bristande bevisning, det var först när det visade sig att några av Arklövs offer bodde i Sverige som åklagaren 2004 startade en andra förundersökning. Däremellan mördades två poliser (1999).

Beholder sa...

I vilket fall så känns det inget vidare att svenska företag förknippas med sånt här.

Sthlm sa...

Jag är övertygad om att de myndigheter som styr i, eller representerar, den svarta usprungsbefolkningen i Södra Sudan samt människorättsorganisationer kan bidra med nödvändiga bevisdokument. Om nu Khartoum skulle brista i samarbetet.

profanum_vulgus sa...

Mark Klamberg:
Men det räcker ju med att det finns offer och vittnen. Sådana borde ju inte vara svårt att hitta, inte minst med tanke på skadestånden som i lokalt värde borde ses som astronomiska.

Dessutom kan man ju plocka Bildt på medhjälp till våldtäkt och/eller mord om man vill det istället.

Allt som behövs är ju någon som berättar.