lördag, juni 26, 2010

Smygfilmning i badrum bör bli olagligt

När jag 2005 arbetade som notarie på domstolarna i Blekinge hanterade vi ett mål som rörde en hyresvärd som hade monterat en kamera i sin hyresgästs badrum och smygfilmat henne. Detta är lagligt om hyresvärden monterar kameran före hyresgästen flyttar in. I målet vid Blekinge domstolar monterade hyresvärden kameran efter att hyresgästen flyttat in och därmed blev det ett grovt hemfridsbrott genom att han olovligen vistades i bostaden för att montera kameran. Filmningen i sig var inte olaglig. Detta är naturligtvis helt absurt och därför välkomnar jag Integritetsskyddskommitténs förslag om lagändring. I SOU 2008:3 dyker rättsfallet från Blekinge upp på sidan 214.

I ett annat uppmärksammat fall av smygfilmning hade en hyresvärd utan tillåtelse berett sig tillgång till en ung kvinnas lägenhet och i en ventil i badrummet installerat en kamera som gjorde det möjligt för honom att observera kvinnan. Mannen åtalades för sexuellt ofredande och hemfridsbrott. Såväl tingsrätt som hovrätt dömde mannen endast för hemfridsbrott bestående i att han, i samband med installationen av utrustningen, utan lov befunnit sig i kvinnans lägenhet (Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 30 november 2005 i mål B 218-05). Den svenska regleringen till skydd för rätten att bli lämnad i fred innebär således att man inte får avlyssna någon i smyg men att det däremot inte är straffbart att filma någon i smyg.

I andra rättegångar har det inte gått att överhuvudtaget ställa smygfilmare till svars. På sidan 215 kan man läsa följande.
Efter detta avgörande har Svea hovrätt åter prövat ett mål om smygfilmning och då funnit att denna inte var straffbar som ofredande. Gärningen bestod i att en man hade monterat en videokamera i badrummet och ställt den på inspelning när hans 14-åriga styvdotter klädde av sig och duschade. Hovrätten konstaterade att den situation som personen avsåg att filma var uppenbart integritetskänslig och att det var frågan om en allvarlig kränkning då flickan endast var fjorton år gammal och dessutom hans styvdotter. Hovrätten konstaterade att det trots detta inte gick att dra annan slutsats av Högsta domstolens praxis än att det i sig inte är brottsligt att filma en person utan vederbörandes vetskap och att något straffrättsligt ansvar för filmningen således inte kan komma i fråga.
Naturligtvis finns andra relevanta intressen, som måste beaktas. Därför föreslår utredningen att fotografering av privata utrymmen likväl kan vara lagligt för konstnärliga, forsknings eller utbildningsmässiga, opinionsbildande eller journalistiska syften.

Carl Johan Rehbinder och Farmor Gun verkar mer skeptiska till kommitténs förslag. Privatpersoner kan kränka andra privatpersoners personliga integritet och i särskilt allvarliga fall måste staten ingripa. Smygfilmning i badrum bör bli olagligt.

8 kommentarer:

Caspian Rehbinder sa...

Nu delar jag förvisso hans åsikter, men du har råkat blanda ihop mig med Carl Johan Rehbinder, vars blogg du länkar till.

Caspian Rehbinder sa...

För övrigt var jag på en debatt om just detta, där flera intressanta ståndpunkter kom fram. Jag delar din uppfattning att någonting bör göras för att motverka denna typ av filmning eller fotografering i vissa situationer. Tyvärr medför lagförslaget som ligger många negativa kompromisser, och skulle kunna tolkas på ett sätt som gör det svårt för fotografer, såväl professionella som privata. Till skillnad från det nuvarande systemet, att en bild kan vara olaglig först när den publiceras, och det alltså är utgivarens ansvar, kan en fotograf nu begå ett brott i samma ögonblick han eller hon tar bilden.

Det måste vara tillåtet att fotografera människor utan deras vetskap. Ett annat system skulle inte fungera i praktiken. Tyvärr har det ju visat sig brista, det system vi har idag – men hur stora är dessa brister? Tre exempel tar du upp. Det är exakt samma exempel som jag hört gång på gång på gång. Finns det fler? Och om inte – räcker tre fall för att stifta en lag som kan tolkas så långtgående som denna?

Björn sa...

Nja, nu är du väl ändå lite väl hård i din tolkning av CJR?

Det är en SOU på 350 sidor. inte så konstigt om det finns både bra och dåliga saker däri. Du tar upp ett förslag medan Rehbinder talade om den i allmänna termer. citerar en mening som jag tycker visar att han tycker att vissa saker däri kan vara bra:

"Platser där man kan räkna med att bli lämnad i fred. Och det kan man ju tycka är högst försvarligt, och kanske t.o.m ett bra förslag."

Men det gäller att se saker ur ett helhetsperspektiv oxå. Även om vissa detaljer kan vara bra.

Mark Klamberg sa...

Caspian,
Jag har ändrat, ursäkta för sammanblandningen!

Mark Klamberg sa...

Björn,
Jag uppfattar att Carl Johan i sitt inlägg anser att förslaget om förbud mot smygfilmning skapar fler problem än det syftar till att förhindra.

Vad avser smygfilmning är det bara en paragraf och jag tycker den tar hänsyn till helheten genom att filmning av privata utrymmen utan samtycke är tillåtet om det är "försvarligt", t.ex. för journalistiska ändamål (sid 312).

profanum_vulgus sa...

Är det alltså integritetskränkande att filmas utan att filmerna sprids?

Det vore ju trevligt om det blev linjen som drevs i svensk lagstiftning. Något säger mig dock att man inte kommer anse att det är integritetskränkande om de som gör det är företag eller myndigheter.

Mark Klamberg sa...

Ja, jag tycker det är integritetskränkande. Exemplen med smygfilmning i badrummen illustrerar det väl. Jag anser att det var fel att mannen som smygfilmade sin 14-åriga styvdotter fick gå fri.

Om polisen smygfilmar en misstänkt brottsling så är det självklart ett integritetsintrång, men det är ett intrång jag kan acceptera.

profanum_vulgus sa...

Mark Klamberg:
Om polisen eller någon annan myndighet smygfilmar någon utan att denne är misstänkt då?

Lagstiftaren har ju annars drivit linjen att den som har rent mjöl i påsen inte har något att frukta från övervakning, det gäller väl även privat övervakning?