fredag, september 03, 2010

Jag är en "Euro-orphan"

I onsdagens Aktuellt förklarade Mona Sahlin sitt alternativ till RUT-jobb: bättre ersättningssystem. Med andra ord, de rödgröna vill hellre hänvisa människor till a-kassa och socialbidrag än jobb. Sanna Rayman konstaterar att den rödgröna jobbpolitiken är passé.

I anknytning till RUT-debatten har "Uppdrag granskning" sänt ett reportage om "Euro-orphans". Jag har tyvärr bara hunnit se vinjetten men i denna gavs bilden att RUT skapat fenoment "Euro-orphans" dvs att föräldrar i Öst- och centraleuropa lämnar sina barn för att städa svenska hem. Jag tycker det är en märklig slutsats och vad är lösningen på detta problem? Under mer än 20 år har polska byggarbetare kommit till Sverige, ofta med stöd av ROT. Varför har Uppdrag Granskning inte gjort ett reportage om hur det har drabbat byggarbetarnas barn? Ska vi tro att det inte fanns några städare från Öst- och Centraleuropa i Sverige före RUTs införande 2009? Förbättras situationen personerna om RUT avskaffas, marknaden blir svart, de anställda står utan trygghetssystem och kollektivavtal? Är det inte bättre med ett jobb i Sverige än arbetslöshet i ett land som Lettland?

Jag kan avslöja en hemlighet, jag är en "Euro-orphan". Min far arbetade i Ryssland under 90-talet för att överleva den svenska byggkrisen. Visst saknade jag honom, men jag har klarat mig alldeles utmärkt. Jag upplever inte att ryssarna utnyttjat en svensk som under en period inte kunde få arbete i sitt eget hemland. För min fars självkänsla var det viktigare att ha ett arbete än att gå på bidrag.

3 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Vinjetten för programmet gav fel intryck. Programmet var bättre, fokuserade faktiskt på barnen.
Uppföljningen i SR var dock Rut-inriktad liksom div vänster-kommentarer.
Läs min kommentar här:
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/09/staderskans-barn-valpropaganda-eller.html

Anonym sa...

För den "upplyste" kanske programmet gav en annan bild än vinjetten. Men jag har hört hur mina arbetskamrater reagerade (akademiker). Flera uppfattade inte alls programmet på det sätt Lars-Erick gjorde utan som kritik mot RUT. Några kände att det vore moraliskt fel att anlita en utländsk städerska. Jag såg själv delar av det och kände att det var märkligt att endast barn till mammor som arbetade i Sverige lyftes fram. När fäder lämnar familjen för att arbeta i andra länder är det aldrig någon som reagerar. Sedan håller jag med om att det blir tramsigt att bli alltför upprörd. Den viktigare frågan är ju vad vi kan göra för att hjälpa Lettland att få igång sin ekonomi så att människor som vill bo i Lettland också kan försörja sig där eller hur det kan skapas bättre möjligheter för hela familjer att migrera om man nu inte hittar arbete i sitt bosättningsland.

Anonym sa...

Jag såg programmet och grät. Jag är också en Euro-orphan med pappa som jobbat i Ryssland under hela min tonår. Men... jag hade ju min mamma och det är något helt annat (förlåt alla jämlikhets och jämställdhetsnissar men så är det för vår generation). Att känna sig övergiven av sin mamma måste nog vara helt helt fruktansvärt. Kopplingen till RUT är helt felaktig och icke relevant. Det är barnen man ska tänka på. Sätt igång en informationsampanj för att dessa mammor ska våga ta med sig barnen.